Trekvaart Leiden - Haarlem

( H O O F D M E N U )


  [down] Diverse fiets- en wandelroutes rond de levensaders van de Gouden Eeuw.  [up] 
(klik op de foto voor MEER info)

Focus op Sassenheim in Museum de ZwarteTulp
LISSE - In Museum de Zwarte Tulp (Grachtweg 2a) is tot en met 31 augustus van dit jaar (2009) de langlopende tentoonstelling Van Wildernisse tot Bollenstreek te zien. Verschillende gemeenten worden daarbij extra belicht. Zo is veel over de Sassenheimse geschiedenis te leren.
.
Uit vondsten bij opgravingen blijkt, dat de oudste bewoning van Sassenheim dateert uit de steentijd.
Stenen sikkels en visfuiken wijzen daarop. Dat de Sassemers de bijnaam Aspotters dragen, vindt zijn oorsprong in het ophalen van hout- en turfas in Sassenheim, Lisse en Hillegom.
Alhoewel veeteelt en de teelt van groenten, fruit en kruiden altijd al bronnen van inkomst waren, kwam Sassenheim pas echt tot bloei door de bloembollenteelt en -handel. In de periode 1900-1930 konden daardoor vele villa's worden gebouwd. In de zeventiende en de achttiende eeuw bouwden rijke kooplieden al hun zomerverblijven langs de Hoofdstraat.
Daarnaast kan de bezoeker de permanente tentoonstelling in De Zwarte Tulp, met veel materialen uit de bloembollensector, bezichtigen. Maar ook kunst, keramiek en schilderijen die ermee te maken hebben en een collectie bollenglazen.
Op welke wijze bloembollen in ons land zijn terechtgekomen, wordt tijdens een rondgang duidelijk. Het museum is open van dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Toegang is eveneens mogelijk via 't Vierkant.

.
Uit de Witte weekblad van 24 juni 2009

Gedeputeerde opent nieuw Laarzenpad

Laarzenpaden op Landgoed Keukenhof uitgebreid
Op Landgoed Keukenhof in Lisse kunnen wandelaars sinds week 24 (2008) wandelen over een nieuw laarzenpad door ‘De Waterbossen’, een soms drassige deel van het landgoed. Het laarzenpad is vrijdag 13 juni officieel in gebruik genomen door wethouder Brekelmans van de gemeente Lisse en gedeputeerde Van Engelshoven-Huls van de provincie Zuid-Holland. De beiden heren staken de handen uit de mouwen en plaatsten met behulp van een grondboor en vereende krachten een markeringspaal langs het pad. Hiermee is het pad officieel geopend.
.
Wandelen door ‘De Waterbossen’
Afgelopen winter is onder leiding van Landschapsbeheer Zuid-Holland het nieuwe pad aangelegd. Daarmee is een route van 2,5 kilometer toegevoegd aan de al bestaande laarzenpaden over het landgoed en door de omgeving. Er is een aantal bomen verwijderd om een pad te banen, daarnaast is er markering geplaatst, zijn hekken en verschillende andere voorzieningen aangebracht. Om de wandelaar op weg te helpen zijn twee informatieborden geplaatst en is een prachtige ‘Laarzenpadfolder’ ontwikkeld. Door het nieuwe laarzenpad is het voor het eerst mogelijk om een kijkje te nemen in ‘De Waterbossen’.
.
Divers landschap
Kasteel Keukenhof is in het verleden aangelegd op een van de hoger gelegen strandwallen langs de kust. Langs deze strandwallen liggen de natte veen-weide gebieden in de strandvlaktes. De naam ‘De Waterbossen’ is een goede beschrijving van het gebied. Deze natte delen van het landgoed werden van oudsher beheerd als hakhoutbos en leverden timmer- en brandhout op. Sinds er geen hakhoutbeheer meer wordt toegepast is er een opgaand bos ontstaan. In dit afwisselende landschap van droge en natte delen leven onder andere ijsvogels en verschillende soorten uilen. Deze diversiteit aan natte en droge delen en overgangen levert daarnaast een zeer interessante plantengroei op.
.
Knuppelpaden
Het laarzenpad voert met name langs de buitenzijden van het nieuw ontsloten perceel. Op drie plaatsen zijn doorsteekjes gemaakt en zijn knuppelpaden van dwarsliggende boomstammetjes aangelegd. Het nieuwe laarzenpad door “de Waterbossen’ maakt nu ook de noord-westkant van het landgoed toegankelijk voor bezoekers. Eerder was het al mogelijk om over laarzenpaden vanuit het Keukenhofbos naar het lager gelegen Wassergeest te wandelen.
.
Landgoed Keukenhof is een prima startpunt om via verschillende wandelingen het gebied te verkennen. Parkeren voor de wandelingen kan bij de hoofdingang van het Landgoed aan de Stationsweg of bij Puntenburg aan de Loosterweg, hier zijn ook de informatiepanelen te vinden.
.  [down] Fietsen langs de snelweg van de Gouden Eeuw  [up] 
(advertentie)


Afb.(c) LD

.
Hollanders en het water

.
UITGAVE BOEK
Bij deze maak ik melding van twee net uitgekomen naslagwerken, de boeken Hollanders en het water bij uitgeverij 'Verloren' te Hilversum. Het telt totaal 600 bladzijden en behandeld twee eeuwen historie over het water. De eindredactie was in handen van Eelco Beukers
ISBN 978-90-6550-973-4, prijs 39,50 pgls (ingekomen: 15 juni 2007).

Wandelexcursie rond het eigenzinnige dorp Vogelenzang.
.
Zaterdagochtend 11 augustus. Start 11.00 uur vanaf kerkplein bij RK
kerk. Koffie vanaf 10.30 uur. Kosten E 2,00 p.p. Max. 20 deelnemers.
Ontdek de eigenheid van het dorp Vogelenzang onder leiding van Piet van
der Ham, zestien jaar wethouder van de gemeente Bloemendaal en auteur van 'Vogelenzang, historische sociografie van een eigenzinnig dorp in de gemeente Bloemendaal', uitgeverij Spaar en Hout 2006.
Opgeven bij:
Joan Patijn, tel. 023-5270190 e-mail patijn12@zonnet.nl ovv telefoonnummer en aantal deelnemers.
.
(ingezonden mededeling)

De verhalenverteller luistert naar uw verhalen
(zie ook menu)
  [down] Folder Bibliotheek Bollenstreek  [up] 

.

  [down] Folder Bibliotheek Bollenstreek  [up] 

.


Publikatie (kostprijs 19.50)


Opening tentoonstelling 'Hollanders en het water'
Jan Franssen neemt eerste exemplaar van gelijknamig boek in ontvangst
.
Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen, nam op 13 juni samen met zijn Noord-Hollandse collega Harry Borghouts het eerste exemplaar van het tweedelige standaardwerk Hollanders en het water, Twintig eeuwen strijd en profijt in ontvangst. Tijdens de bijeenkomst opende Franssen tevens de bij het boek behorende reizende tentoonstelling. Hollanders en het water biedt een brede blik op de geschiedenis van de inwoners van de beide gewesten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: de afwegingen en conflicten bij drooglegging, de ontwikkeling van de visserij en de turfstekerij en de problemen bij drinkwatervoorziening.
.
Hoe bedreigend het water vaak ook was, de Hollanders bleven in de delta wonen, omdat datzelfde water ook veel welvaart bracht.
Commissaris Franssen onderstreepte het belang van het standaardwerk in spé. ‘Dit boek komt geen moment te laat. We moeten onze watergeschiedenis kennen om met z’n allen te kunnen doorgronden welke uitdagingen er liggen in het verbinden van water en economische en ruimtelijke functies. Daar moeten we niet terughoudend in zijn.’ Franssen sprak de hoop uit dat het boek Hollanders en het water vooral ook zijn weg vindt naar de scholen.
.
Tentoonstelling
Tegelijk met de boekpresentatie is een reizende tentoonstelling over ‘de Hollanders en het water’ geopend. Deze is tot medio juli bij Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden te zien en daarna op verschillende locaties in de provincie. De expositie gaat in op de strijd tegen het water, handel, transport, waterkwaliteit, landaanwinning, waterstaat, recreatie, defensie, visserij, et cetera. Natuurlijk wordt er ook naar de toekomst gekeken.

In de boekhandel is er een exclusief boek over de tol en trekvaart verkrijgbaar voor de prijs van 24,95 Euro,
.
'' Tussen tol en trekvaart ''
350 jaar het water, het monument en de mensen.

.
Het gaat enerzijds over de historie, anderzijds over de mensen die er hun voetsporen hebben liggen. Het boek is zijn geld ten volle waard!


Het tolhuis en trekvaart spreekt tot de verbeelding van velen, vandaar dat hierover een boek is uitgegeven. Het gaat over de rijke historie rond dit idyllische plekje en zijn bewoners door de decennia heen. De lezer wordt in vogelvlucht meegenomen van de armoedige jaren dertig (bittere kou maar eindeloos uitzicht) tot de decadente jaren zeventig (wilde feesten). Voor het boek is de nodige research gepleegd en hebben heel wat vroegere bewoners hun verhaal gehouden. Velen wisten nog opmerkelijke details uit het geheugen op te diepen.
Het boek bevat 136 pagina's, meet 30 x 23,5 centimeter en heeft 125 illustraties, grotendeels in kleur (ISBN: 97890811580(1)5).


.
Onderwerp
Nieuw overzichtswerk: ‘Hollanders en het water’

.
‘Hollanders en het water’ is de titel van een bijzondere tweedelige uitgave. Harry Borghouts en Jan Franssen, respectievelijk commissaris van de Koningin in Noord-Holland en Zuid Holland namen op 13 juni het eerste exemplaar in ontvangst in Leiden.
Het overzichtswerk geeft een beschrijving van de wijze waarop Hollanders sinds het begin van de jaartelling met het water hebben geleefd. Zeventien historici belichten deze geschiedenis vanuit verschillende invalshoeken. Transport,waterkwaliteit, landaanwinning, waterstaat, recreatie, defensie en visserij passeren de revue. Deze uitgave geeft voor het eerst een compleet beeld van de vindingrijkheid waarmee de Hollanders hun natte leefomgeving optimaal hebben benut.
De uitgave Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt is mogelijk dankzij financiële bijdragen van beide provincies. Water neemt in de Hollandse geschiedenis een cruciale plaats in. Het is bovendien voor het eerst dat een compleet geschiedeniswerk over dit onderwerp tot stand komt. Met deze uitgave willen de provinciebesturen onder de aandacht brengen dat zij tot op de dag van vandaag een nadrukkelijke rol spelen bij diverse wateronderwerpen. Het thema Water is nog steeds actueel, net als 20 eeuwen geleden en staat dan ook nog steeds hoog op de provinciale politieke agenda’s.
.

Fietsen langs monumenten in Oegstgeest

.
Fietsroutes langs monumenten
Fietsroute langs rijks- en gemeentelijke monumenten.

.
In het spoor van het agrarisch verleden van Oegstgeest.

.
Een fietsroute langs negen monumentale boerderijen in het oude dorp Oegstgeest. Het oorspronkelijk agrarisch bedrijf wordt er niet meer uitgeoefend, alle negen worden particulier bewoond en zijn daarom in het Open Monumentenweekend niet opengesteld
voor bezoek. Door de drie soorten bodemgesteldheid, geestgrond (de zandruggen van de oude strandwallen), kleigrond (stroomafzettingen van de Rijnarm die hier tot de afdamming in de 12e eeuw bij Wijk bij Duurstede naar zee stroomde) en veengrond
(ontstaan uit lager liggende, moerassige plekken tussen de hogere gronden), waren er ook verschillende typen boerenbedrijf. Als oudst bekende agrarische element kan worden aangeduid de Oudenhof, representant van de vroeg-middeleeuwse, feodale
organisatie van de samenleving.
Ook in de route opgenomen zijn de kastelen Endegeest en Oud Poelgeest die tijdens de Open Monumentendagen wèl voor bezoekers zijn opengesteld, elders in dit boekje vindt u daarover meer informatie. Ook het gemeentehuis is op zaterdag beperkt
opengesteld.
De lengte van de aangegeven route is ongeveer tien kilometer en kent als start- en eindpunt het station Leiden Centraal. De nummers in onderstaande beschrijving corresponderen met de nummers op het fietsroutekaartje.

.
Vanaf de achterzijde van station Leiden ziet u links de hoofdingang van het grote ziekenhuis LUMC. U fietst voor de hoofdingang langs over de Albinusdreef, houdt bij de rotonde rechtdoor aan en slaat aan het einde linksaf de Wassenaarseweg op.
Rechtdoor bij de rotonde. Rechts ziet u kasteel Endegeest in prachtige ligging. Dan eerste weg links, Max Planckweg. Bij de rotonde rechts, na 75 meter eerste weg links, Ehrenfestweg (busbaan/fietspad). Bij verkeerslicht rechtdoor oversteken, Haagse
Schouwweg. Volgende verkeerslicht rechtdoor. Begraafplaats Rhijnhof aan rechterzijde. Bij rotonde rechtsaf Rhijnhofweg.

.
1. Rhijnhofweg 7, de boerderij Bouwlust (1922), is een gemeentelijk monument. Vooral de gevel van de boerderij is karakteristiek. Het zadeldak is belegd met rode kruispannen. Links en rechts staan voormalige schuren en stallen met zadeldak, en een
voormalige hooischelf met rieten dak. De grote schuur dateert van omstreeks 1875, de kleine schuur van omstreeks 1700. Het complex bezit een redelijk bomenbestand.

.
1b. Weg vervolgen. Onderdoor viaduct N206, rechtsaf, omhoog langs N206. Weer naar beneden, onderaan linksaf, langs afslag van A44. Aan het einde rechtsaf, tunneltje onder A44 door. Aan einde linksaf, oversteken, Endegeesterstraatweg op. Voordat u met
een flauwe bocht naar links de eikenlaan infietst, bij het grote portiersgebouw in Amsterdamse schoolstijl, kunt u het terrein van de Rhijngeestgroep inrijden om een bezoek te brengen aan het opengestelde kasteel.

.
2. Kasteel Endegeest Vanaf het kasteel de eikenlaan in: vanaf het portiersgebouw Rhijngeesterstraatweg geheten. Links de villa Rhijngeest, iets verder het gemeentehuis: de voormalige kliniek Rhijngeest.

.
3. Gemeentehuis van Oegstgeest

.
3b. Rhijngeesterstraatweg vervolgen, bij de rotonde door de entreezuilen het Julianapark in: de Nassaulaan. U rijdt door een villawijk uit het tweede decennium van de 20e eeuw. Tweede weg links, Terweeweg.

.
4. De boerderij "Ora et Labora", Terweeweg 53, is een rijksmonument. Van de voormalige 17e eeuwse boerderij zijn alleen het gepleisterde voorhuis met ingebouwde kelder en opkamer overgebleven. De koestal is verdwenen. Op het erf staan nog hooiberg en
schuur. Van 1772 tot 1777 was het gebouw in gebruik als noodkerk voor de katholieke parochie, gedurende de bouw van de (in 1901 vervangen) nieuwe kerk. Ter herinnering aan de noodkerk bevindt zich in de hal van de boerderij nog een 14-regelig vers.

.
5. Op de hoek van de Terweeweg en de Hofdijck staat de boerderij "Actaea" (ca 1885), een gemeentelijk monument. Het is een hoogwaardige boerderij die door de ontwikkeling van de bloembollencultuur later een andere bestemming kreeg. De naam "Actaea"
werd gegeven aan een bijzondere narcissensoort die hier gekweekt is.
Het gebouw bezit een zeer rijke detaillering. Omstreeks 1970 is de bloembollenschuur gesloopt, ten behoeve van woningbouw aan de Hofdijck. Let op het washok naast de inmiddels gedempte sloot.

.
5b. Vanaf de kruising van de Terweeweg met de Hofdijck fietst u de Louise de Colignylaan in. Waar deze laan een bocht naar links maakt kunt u rechtdoor, tussen de bebouwing door het Bos van Wijckerslooth in, een door Zocher aangelegd park in
landschapsstijl. Daar loopt u met de fiets aan de hand zoveel mogelijk rechtdoor en komt uit op de Rhijngeesterstraatweg. U steekt die over en fietst de straat genaamd De Voscuyl in.

.
6. Op het adres Voscuijl nr 17 staat een rijksmonument. Bij de Oegstgeestenaren staat dit pand nog altijd bekend als de boerderij van Heemskerk en daarvoor van Van der Hulst. Het betreft het voorhuis met uitgebouwde kelder en opkamer als restant van
een 17e eeuwse boerderij. Het oude woonhuis is gedeeltelijk wit gepleisterd met enkele bijzondere elementen: boven de smalle raamkozijnen in de zuidelijke gevel twee fraaie met maaswerk gevulde korfboogjes. Op karakteristieke wijze is de boerderij op
enige afstand gesitueerd ten opzichte van de "Heerenweg", thans Rhijngeesterstraatweg, evenals de boerderij nummer 8 en landgoed De Grunerie (Van Cuycklaan 16). Deze drie boerderijen exploiteerden oorspronkelijk grondgebied in de oude strandvlakte,
de latere Kamphuizerpolder, aan de westzijde van de Rijngeest (oudst bekende naam Osgeresgeest, één van de twee oude strandwallen van het dorpsgebied).

.
6b. U gaat terug naar de Rhijngeesterstraatweg en slaat linksaf.

.
8. Het voormalige boerderijcomplex Rhijngeesterstraatweg 163 ligt een eindje van de weg af. Het is een gemeentelijk monument en bestaat uit meerdere panden. Het voorste deel is herbouwd omstreeks 1900 en is momenteel niet in bewoonbare staat. Aan de
achterzijde bevindt zich het voormalige stalgedeelte met zadeldak en wolfseind, daterend uit de 17e eeuw. Op het achtererf is de vroegere hooiberg met rieten zeskantig pyramidedak, en tevens een kleine en een grote schuur met zadeldak. Aan de
overzijde van de oprijlaan staat het voormalige koetshuis met klokgevel.

.
8b. Vanuit het boerderijcomplex steekt u de Rhijngesterstraatweg over en fietst de Schoutenburgstraat in. Eerste straat links is de Wijttenbachweg, die samen met het verlengde ervan, de Terweeweg, de oude Achterweg vormde.

.
7. Wijttenbachweg 75. Dit gemeentelijk monument is een aardig voorbeeld van een boerderij met een mansardekap, staande in de oorspronkelijke verkaveling. Op het erf staan twee monumentale kastanjes. De boerderij is rond 1900 gebouwd.

.
7b. De Wijttenbachweg volgend bij de driesprong rechtdoor is de Dorpsstraat. Waar de hoofdroute voor auto's rechtsaf slaat en op de President Kennedylaan zijn weg vervolgt, fietst u rechtdoor de smalle Dorpsstraat in met links en rechts een aantal
18e eeuwse woonhuizen. U gaat de brug over het Oegstgeesterkanaal over en ziet vanaf de brug rechts aan de overkant boerderij Haaswijk liggen.

.
9. Aan de Haarlemmerstraatweg nr 2 staat de boerderij Haaswijk, een rijksmonument, van het langhuistype en deels met riet gedekt. Deze boerderij is vernieuwd wegens aanleg van het Oegstgeesterkanaal in 1840. De oude boerderij heeft ter plaatse aan de
Rijnsburger Vliet gelegen, die daar werd verbreed tot deeltraject van het nieuwe kanaal dat nodig was voor betere afwatering van de Haarlemmermeer.

.
9b. Om boerderij Haaswijk heen slaat u vóór de Groene of Willibrordkerk rechtsaf het fietspad Van Gilsepad in en rijdt door de 80-er jaren woonwijk Haaswijk. Bruggetje over rijdt u door de Wagenaarlaan. Aan het einde gaat u even links, maar draait
dan helemaal terug naar rechts om het kanaal weer over te steken over de Van Eysingabrug. Bij het verkeerslicht gaat u linksaf de President Kennedylaan op. Bijna bij het einde is aan de linkerkant een lastig zichtbaar straatje, de Mariahoevelaan. Dit
rijdt u in en komt dan bij de volgende boerderij.

.
10. Mariahoeve is de enige boerderij in de route zonder een status als beschermd monument, gebouwd omstreeks 1840. Net na een restauratie is de boerderij in oktober 1970 grotendeels uitgebrand. De Mariahoeve ligt dichtbij de plek waar voorheen het
huis Abtspoel was gesitueerd, op de oostelijke strandwal van het dorpsgebied (de Poelgeest).

.
U gaat weer terug naar de Kennedylaan, vervolgt die nog even in de oorspronkelijke richting tot het eind en slaat rechtsaf de Abtspoelweg in. Voorbij de rotonde gaat u het eerste weggetje links in, de aloude Kwaaklaan. Aan het einde ziet u links:
11. “Haerlemmer Treck-vaert' 19, "Klein Bouwlust", is een gemeentelijk monument. Het is fraai gelegen bij de hoek met de Kwaaklaan met een groot erf en een prachtig bomenbestand. Het pand is nog zeer gaaf wat betreft de hoofdvorm, met architectonische
elementen en detaillering. De boerderij dateert van eind 19e eeuw.

.
Terug naar de Abtspoelweg over de Kwaaklaan heeft u het park van kasteel Oud Poelgeest aan uw linkerhand. Vóór de Abtspoelweg kunt u links de Poelgeesterweg in, door een moderen villawijkje. Al gauw komt u bij het toegangshek van het kasteel.
12. Kasteel Oud Poelgeest is op zaterdag en zondag opengesteld voor bezoekers. Meer informatie treft u elders in dit boekje aan.

.
De leukste fietsroute vanaf het kasteel terug naar station Leiden is over het Groenemaredijkje, een beetje lastig te vinden. Het beste is misschien om uit het toegangshek linksaf te gaan, u met de fiets door de voetgangershekken te wurmen, de
Oegstgeesterweg over te steken en de Poelgeesterweg te vervolgen. Waar die een scherpe bocht naar rechts maakt, naar de 'Warmonderweg', kunt u rechtdoor en komt zo op het Groenemaredijkje. Die helemaal afrijden komt u bij het spoor, alwaar u rechtsaf
het station al ontwaart.

.
Fietsroute langs 17e-eeuwse grenzen van Oegstgeest.

.
Opmerking vooraf:
Waar in de tekst sprake is van ‘de grens' is de 17e-eeuwse grens bedoeld.

.
Startpunt fietsroute Het Tolhuysch met koffie- en thee op
Open Monumentendag, verzorgd door Menno Smitsloo, de Oranjevereniging Oegstgeest en de Vereniging Oud Oegstgeest.

.
0 km Jaagpad in zuidelijke richting uitrijden, N444 oversteken en rechtsaf fietspad langs N444Na 100 m ter linkerzijde de grens: de waterloop, die de strandwal Poelgeest-'Warmond' kruist onder de 'Warmond'erhekbrug door en het water Poelmeer verbindt
met de Mare. Aan gene zijde van de grens: 'Warmond'.

.
0,3 Rechtdooroversteken bij verkeerslicht en rechtsaf tegen fietsrichting in (afstappen): Leebrug/ Oegstgeesterkanaal over

.
0,4 Linksaf: trappetje af, kade Overveerpolder (straatnaam: Haarlemmertrekvaart)Vanaf het waterkruispunt, waar het Oegstgeesterkanaal samenkomt met de Mare/Haarlemmertrekvaart, de 'Warmond'er Leede en de uitwatering van Poelmeer, heeft u aan uw
linkerzijde de grens: de Mare/Haarlemmertrekvaart. Aan gene zijde 'Warmond' (Veerpolder)

.
1,1 Rechtsaf vóór brug, maar meteen 180o links: Lange Voort, Herman Heukelsbrug over.Van bovenop de brug links vooruit de grens: de Holle Mare, hier uitkomend in de Mare/Haarlemmertrekvaart. Aan gene zijde 'Warmond' (Klaas Hennepoelpolder). De
Holle Mare is oorspronkelijk een natuurlijk watertje, onderdeel van het netwerk van waterlopen, -poelen en -plassen achter de duinen/strandwallen in de Rijndelta. Nog altijd is de Holle Mare hier onderdeel van het boezemwatersysteem van Rijnland.

.
1,4 Onderaan H.Heukelsbrug links aanhouden, bouwweg volgen, onderdoor hoogspanning links aanhouden, op de Poelmolen aanAan linkerhand de buffervijver (onderdeel watercyclus van de wijk)

.
1,7 Bocht naar rechts in de bouwweg, het waterrad in zicht voor u uit Aan linkerhand de grens: de Holle Mare, vanaf een tijdelijke bouwbrug naar de KH-polder van dichtbij te bezichtigen Rechtdoor, rechts langs appartemententoren (in aanbouw)
fietsen, onderdoor huizenblok

.
2,0 Bert Garthoffpad, rechtsafVanaf dit punt 100 m naar links loopt de Holle Mare tegenwoordig dood tegen de spoordijk, hier bevindt zich het waterrad van Roebers (‘ultieme verbeelding van de watercyclus van Poelgeest', zie info-plaquette
binnen omheining). De 17e-eeuwse grens vervolgt hier aan de andere kant van de spoordijk, u fietst daarvoor om, eerst het Bert Garthoffpad helemaal uit

.
2,7 Broekweg, linksaf, viaduct in spoordijk door en

.
2,9 Bij 3-sprong linksaf, Broekweg volgen

.
3,1 Over bruggetje linksaf, om de brandweerkazerne heen, richting 'Warmond'

.
3,6 Bij 3-sprong linksaf, richting 'Warmond'

.
3,7 Rechtsaf, Kraaiheide U bent hier ter hoogte van het waterrad aan de andere kant van de spoordijk. Het paadje Kraaiheide rijdend is links het tot een poldersloot gedegradeerde vervolg van de Holle Mare, die we volgen door dit noordwestelijke
deel van de Merenwijk.

.
3,8 Rechtsaf, Heidezegge

.
3,9 Linksaf, Zandzegge, meteen weer linksaf, bocht naar rechts, parkeerplaats links laten, rechts aanhouden

.
4,0 Sterzegge, Holle Mare aan linkerhand 100 m volgen

.
4,1 Linksaf, bruggetje bij bordje Hazezegge over, Graskarper fietsen

.
4,2 Bruggetje over (Forellenbrug), meteen linksaf, VisserspadAan linkerhand nog steeds de Holle Mare, die op dit punt echter al niet meer de grens vormde, want die verliep langs de niet meer traceerbare Scheytsloot, die bij de Broekmolen
uitkwam bij de Broekweg.Aan de andere zijde van het golfterrein is de Holle Mare weer als boezemwater aanwezig (tot de uitmonding in de Groote Sloot)

.
4,4 Brug (Hengelbrug) en polderkade over (Merenwijk uit), meteen rechtsaf, aan linkerhand het golfterrein

.
5,0 Linksaf op kruising bij speelveldje, u fietst weer op de Broekweg

.
5,3 Bij de Broekmolen rechtsafU bent hier de grens gepasseerd, de noordelijke strook van de Broekpolder viel in de 17e eeuw onder 'Warmond'. Links het boezemwater de Groote Sloot, verbinding tussen 'Warmond'er Leede en de Zijl

.
5,5 Bij 3-sprong rechtsaf (linksaf brug over gaat naar recreatiegebied) Aan de overzijde van de Zijl in de Boterhuispolder liep de grens 750 m door, langs de Scheytsloot, en in een scherpe hoek weer naar de Zijl terug langs de Crayenbossloot,
met Leiderdorp aan gene zijde. Dit grondgebied is later onder Leiderdorp gekomen.

.
5,7 De Zijl ter linkerzijde houden en 1 km volgen (Rozenpad) Na ongeveer 600 m vormt de Zijl vanaf de Crayensloot de grens met Leiderdorp, tot aan de Slaaghsloot

.
6,7 Rozenpad buigt van de Zijl af, komt uit op Drontermeerlaan, deze linksaf volgen

.
7,2 Even voor einde Drontermeerlaan de linkerzijde aanhouden en fietstunnel Kiekendief door. Bovenuit fietstunnel linksaf 180o, fietsrichting Leiden-Centrum/Leiderdorp aanhouden en vervolgens een rechtse bocht: u fietst langs IJsselmeerlaan.

.
7,6 Rechtsaf vlak voor bruggetje in Ijsselmeerlaan/ANWB-bord/hoogspanningFietspad met aan linkerhand de grens: de Slaaghsloot, aan gene zijde Leiderdorp (Leiden lag in de 17e eeuw nog geheel binnen de singelgrachten)

.
8,4 Gooimeerlaan oversteken en voor de Stadsmolen rechtsaf: langs GooimeerlaanDe grens loopt hier rechtdoor langs de Slaaghsloot, komt onder de spoordijk door uit in de Mare/Haarlemmertrekvaart en volgt die linksaf tot in de Maresingel.

.
9,0 Rechtsaf langs Willem de Zwijgerlaan

.
9,3 Bij verkeerslicht voorbij LUBA-toren linksaf, HaarlemmerwegAan linkerhand de grens: de Mare/Haarlemmertrekvaart, aan gene zijde Oegstgeest

.
10,0 Rechtsaf Maresingel, overgaand in Rijnsburgersingel en MorssingelAan linkerhand de grens: de singelgracht, aan gene zijde Leiden

.
11,0 Rechtsaf ter hoogte van Morspoort: MorswegAan linkerhand achter de bebouwing de grens: de Oude Rijn, aan gene zijde VoorschotenDe Morsweg is als verlengde van Morsstraat, Haarlemmerstraat, Lage Rijndijk, enzovoort onderdeel van
bovenregionale route op de noordelijke Oude Rijnoever

.
12,1 Rechtsaf Dr. Lelylaan, spoorviaduct onderdoor Ten gevolge aanleg spoordijk is aloude oeververbinding aan overzijde Dr.Lelylaan onderbroken

.
12,3 Rechtsaf naar Damlaan, maar meteen 180o links Damtunnel door, rechtdoor: Diamantlaan

.
12,7 Linksaf Smaragdlaan

.
12,9 Rechtsaf Aquamarijnstraat

.
13,0 In bocht naar rechts wordt het Hoge Morsweg Links achter de bebouwing de grens: de Oude Rijn, aan gene zijde Voorschoten

.
14,2 Rechtdoor/linksom over rotonde met Haagse Schouwweg: Rhijnhofweg

.
14,6 Onderdoor viaduct A44

.
15,3 Onderdoor viaduct N206 Net vóór viaduct, aan de oever, naar overzijde Oude Rijn kijkend (beetje links terug) mondt de Wassenaarse Zijl in de Rijn, 17e-eeuwse grens tussen Voorschoten en Valkenburg

.
16,5 Rhijnhofweg gaat over in Valkenburgerweg, rechtdoor

.
17,7 Rechtdoor aanhouden: Waterboslaan (Valkenburgerweg gaat rechtsaf)

.
18,2 Waterboslaan komt uit op Kleipettenlaan, linksaf

.
18,3 Rechtsaf, fietspad (Waterboslaan)In de 17e eeuw boog de bovenregionale verbindingsweg op de noordelijke Rijnoever landinwaarts en kwam uit op de Sandtlaan. Hier aan uw linkerzijde bevond zich toen het kleine Sant Ambacht, gesitueerd tussen
Oude Rijn en Rijnsburger Vliet. De 17e-eeuwse grens met Oegstgeest heeft hier ergens gelegen, maar is in het veld niet goed herleidbaar en alleen met behulp van de oude kaarten zichtbaar

.
18,6 Rechtsaf, Sandtlaan

.
19,1 In flauwe bocht naar rechts (rechtdoor: Heerenweg) gaat Sandtlaan over in OegstgeesterwegHier was de Sandtlaan de grens met Rijnsburg, tot ergens tussen Langevaart (Katwijkerweg) en de flauwe bocht naar rechts. Op dit punt liep de grens
haaks op de Sandtlaan zo'n 100 m zuidwaarts tussen de erven door naar de Valkenburgerweg en liep vandaar langs deze Valkenburgerweg naar de Oegstgeesterweg

.
19,2 Van rechts sluit de Valkenburgerweg aan op de Oegstgeesterweg

.
19,5 Op rotonde rechtdoor: Oegstgeesterweg volgen

.
19,8 Op 3-sprong rechts aanhouden: OegstgeesterwegVanaf de aansluiting met de Valkenburgerweg is de Oegstgeesterweg de grens, tot het punt waar de Oegstgeesterweg tot minder dan 10 m langs de Rijnsburger Vliet loopt. Op de 17e eeuwse kaart staat
op dit punt een Scheyt Pael.

.
20,5 Omkeerpunt ter hoogte van oostzijde perceel Oegstgeesterweg 277Hier, waar ergens de Scheyt Pael stond, boog de grens vanaf de Oegstgeesterweg naar links en volgde ongeveer 150 m in westelijke richting langs de Rijnsburger Vliet tot aan de
uitmonding van de Oude Vliet in de Vliet. Deze Oude Vliet was oorspronkelijk de kronkelige hoofdkreek in de 750 m brede kwelderlaagte tussen de parallelle strandwallen Oegstgeest (Haarlemmerstraatweg) en Elsgeest, en vormt in de 17e eeuw de grens met
Rijnsburg en Voorhout tot helemaal aan de grens met Sassenheim ter hoogte van de Ouden Dam.

.
21,0 Rechtsaf (terugkomend vanaf omkeerpunt): Kwakelsteeg en bruggetje (kwakel) over Rijnsburger Vliet over, rechtdoor: Collegiantenstraat

.
21,3 Stop bij Collegiantenstraat tussen huisnummers 26 en 28Aan uw rechterhand is een dammetje (naar parkeerterrein) in een slootje, dat de grens is: een geslonken restant van de Oude Vliet.

.
21,5 Rechtsaf: Korte Voorhouterweg

.
21,6 Rechtsaf tussen Korte Voorhouterweg 25 en 27: landweg

.
21,8 Rechtsaf met haakse bocht, meteen links aanhouden: verhard karrespoor

.
22,0 Omkeerpunt: afgesloten dammetje, gelegen in de Oude Vliet. Hier bent u het door de Oude Vliet omkronkelde, in de 17e-eeuw tot Oegstgeest behorende gebied De Horn ingefietst. Voor dit heden tot de gemeente Katwijk (voorheen Rijnsburg)
behorende gebied bestaan bouwplannen die het verloop van de Oude Vliet in ere herstellen. Links van de uitmonding van de Oude Vliet in de Rijnsburger Vliet stond in de 17e eeuw de "Core mole".

.
22,3 Terug naar Korte Voorhouterweg: linksaf (terugkomend vanaf het omkeerpunt).

.
22,5 Rechtsaf: 'Noordwijk'erweg, over brug Oegstgeesterkanaal

.
22,8 Rechtsaf: Voorhouterweg

.
23,5 Rechtsaf: VinkenwegDe grens is nog fragmentarisch aanwezig op het bedrijventerrein tussen Voorhouterweg, Vinkeweg en Kanaalpad, in de vorm van diverse verrassend gave restanten van de Oude Vliet.

.
24,2 Links aanhouden ter hoogte van Vinkenweg 54

.
24,4 Vinkenweg bij gasstation Aan de rechterzijde langs het gasstation noordwaarts kijkend is weer duidelijk de 17e-eeuwse grens in beeld: de Oude Vliet, die vanaf hier ook heden nog de grens vormt tussen eerst Rijnsburg en verderop Voorhout
(west) en Oegstgeest (oost).

.
50 m verder Hek op dam naar grasperceel Vinkenweg 1Alleen tijdens de Open Monumentendagen heeft eigenaar de heer Heemskerk te Rijnsburg dit aan de Oude Vliet grenzend perceel te voet toegankelijk gesteld om deze
voormalige kwelderkreek te bezichtigen

.
24,7 Op 3-sprong links aanhouden: Vinkenweg volgen

.
25,8 Bij Vinkenweg 75, net vóór oprit naar A44 De grens kruist hier de Vinkenweg, de A44, de Haarlemmerstraatweg èn daarmee de strandwal. Aan uw linkerhand komt de grens met Sassenheim vanaf de Oude Vliet als kronkelsloot (oude zijkreek) tot aan
de strandwal en gaat er overheen verder als "Ouden Dam" richting klooster 'Warmond'.

.
26,2 Linksaf, bij verkeerslicht onder A44 door: N444

.
26,3 Rechtsaf bij verkeerslicht, fietstunneltje door

.
26,5 Linksaf: Oude Vaartweg (doodlopende weg)

.
26,7 Omkeerpunt tussen Oude Vaartweg huisnummers 6 en 8. Links een stukje aloude grens: een doodlopend weggetje dat een restant is van de "Ouden Dam"
u keert om bij de houtvester.

.
27,1 Teruggekeerd van omkeerpunt houtvester weer 2x rechts tot bij verkeerslicht

.
27,2 Linksaf: Klinkenbergerpad (eerste stuk is parkeerplaats)

.
27,5 Linksaf: voetpad rond de Klinkenbergerplas. Dit voetpad volgt bij benadering de grens, met Sassenheim en, na de rechtse bocht, met 'Warmond'. Vanouds volgde de grens hier randen van onregelmatig blokvormig verkavelde percelen, tot de
verlegging langs de spoordijk j.l. 01.01.'06. Voorbij de afslag naar links ('Warmond') de grens aan uw linkerhand: de oorspronkelijke kwelderpoel Poelmeer

.
29,1 Linksaf: voetpad

.
29,2 Linksaf: ClinckenburgAchter de bebouwing aan linkerzijde: de grens, middenin het water Poelmeer.

.
29,5 Voetgangers- en fietsuitrit tegenover Clinckenburg 33 naar N444: aan overzijde eindpunt:Het Tolhuysch

.

.
< Gem.Oegstgeest >


  [down] Wandelen langs monumenten in Sassenheim  [up] 


Start Auteur Bron Agenda Uitleg Nieuws Vlootshow History Boek/Actie Reacties Links Zoeken
Verhalen Poelgeest Trekschuit Tolhuysch Postbrug Strandwallen Algemeen Boerhaave ZwarteTulp Keukenhof Manpadt Haarl_Meer
Leiden Oegstgeest Warmond Voorhout Noordwijk Noordw_hout Lisse Hillegom Vogelenzang Bennebroek Heemstede Haarlem

Bijgewerkt op vrijdag 16 oktober 2020


.
naar boven (up) E-Mail Telwerkje Pageviews Hoofdmenu