Trekvaart Leiden - Haarlem

( H O O F D M E N U )

F E E D B A C K

De webmaster zou elke mening over zijn werkstuk bijzonder op prijs stellen
u kunt hem eenvoudig een mail zenden door op het mail-item te klikken onderaan van elke pagina of in keuze 'contact'.. Een enkele zin zal hem reeds voldoende zijn en stimuleert hem met dit mooie werk door te gaan.
.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking, uiteraard
ontvangt u, per kerende post een antwoordt.
.


Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 20:53
Aan: webmaster@historieleidsevaart.nl
Onderwerp: 00111A_HLV Lood met stadswapen Leiden

Beste webmaster,

Al jaren probeer ik te achterhalen waarvoor de (baken)loden hebben gediend met het wapen van Leiden (zie voorbeeld in bijlage).
Deze loden zijn mij bekend van rond 1765 – 1856. Ik heb ze opgenomen op mijn website onder type HL (rechtstreekse link http://www.loodjes.nl/CHL.html )
Ik heb het vermoeden dat ze met de bebakening van Caager Meer te maken hebben gehad, maar ik heb dit nog niet kunnen bevestigen.
Ze zijn namelijk ook gevonden in scheepswrakken. Ze zouden mogelijk ook voor de betaling van tol- of sluisgeld bestemd kunnen zijn geweest……
Heeft u enig idee? De Leidse musea kunnen mij niet helpen met mijn vraag helaas.
Met vriendelijke groet,
Allex Kussendrager

.
Antwoord van B.Rink-Ensink
Even gecontroleerd.
De tekst is overgenomen uit het overzicht van Leidse loodjes in de Lakenhal.
Ook daar weten ze niet waar deze loodjes voor dienden.
Ik weet het ook niet, maar evengoed bedankt dat je de vraag naar mij stuurt.
Overigens is de het eiland Abbenes i.p.v. Lisserbroek.
Daar stond inderdaad een Tonne als baken voor de scheepvaart. Er is daar een straatnaam `Tonnekreek` dat daarop duidt.

Afz Drs Brigitte Rink-EnsinkGeachte Heer van Dommelen en Heer Breedijk, (4aug19)

In uw artikel over de bewoners van Poelgeest, schrijft u.

Quote Uiteindelijk is het in 1724 aan dokter Herman Boerhaave (1668-1738) verkocht door een achter-kleindochter van Constantin Sohier de Vermandois. Boerhaave woonde in Leiden en was een tijdlang naast hoogleraar Medicijnen ook hoogleraar Botanie. In die functie had hij het beheer over de Hortus Botanicus ('s-werelds eerste botanische tuin), die al sinds 1590 Leiden sierde. Die was echter niet groot genoeg om alle boomzaden te kunnen opkweken die door de VOC werden meegenomen op zijn verzoek Tevens kreeg hij van zijn buitenlandse studenten, die na hun studie naar eigen land terug keerden,veel zaden toegestuurd. einde quote

.
Helaas is dit niet correct. Ik verwijs u naar de volgende website
http://www.ortobotanicopd.it/en
(de Botanic University garden in Padua 1545)

Boerhaave werd aangesteld als Directeur van de Hortus Botanicus. De officiële benaming is Prefect. in zijn tijd meer precies, " Praefect" (oude maar correcte schrijfwijze in zijn tijd)
Bechrijving van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hortus_botanicus&oldid=54148146
Hortus botanicus is een traditionele naam voor wat tegenwoordig ook vaak een botanische tuin of in Vlaanderen ook wel plantentuin genoemd wordt. Het gaat daarbij om een tuin (of organisatie die onder andere een tuin beheert) met een wetenschappelijk karakter. In de meest strikte zin is een hortus botanicus een wetenschappelijke plantencollectie. De hortusdirecteur wordt wel prefect of praefectus horti genoemd. Onder de hortusdirecteur staat de hortulanus, de technische beheerder van de hortus. Een hortus is vaak aan een universiteit verbonden en kan aldaar samenwerken met een herbarium, al is het evengoed mogelijk dat het herbarium deel uitmaakt van de botanische tuin. In een hortus worden planten gekweekt. In sommige horti die al lang bestaan kunnen grote volwassen exemplaren van bomen en struiken gezien worden. De meeste botanische tuinen zijn gespecialiseerd. Er bestaan ook bijzondere vormen van botanische tuinen zoals een arboretum met hoofdzakelijk bomen en een pinetum met hoofdzakelijk coniferen. Een tuin met diverse soorten rozen wordt wel een rosarium genoemd, maar zal wel nooit een wetenschappelijk karakter dragen.

Naast het wetenschappelijk karakter hebben botanische tuinen in de 21e eeuw nog andere bijzondere taken. Duizenden plantensoorten zijn in meerdere of minder mate bedreigd. Botanische tuinen hebben als taak planten te bewaren in hun collecties maar ook ze in de natuur voor uitsterven te behoeden. De derde taak die botanische tuinen hebben is planten te laten zien aan iedereen die iets over planten wil weten.
.
Alvast hartelijk dank voor Uw tijd om dit berichtje te lezen.
Met vriendelijke groet,
Met de meeste hoogachting,
Ed Scholl


Beste webmaster - 25 september 2017
.
het is alweer een tijdje geleden dat we contact hadden.
.
Ik ben nog altijd bezig met de Van Landschoot's.
In 2007 ben ik op bezoek geweest bij verre familie in Buenos Aires.
.
Ook bezoek had uit Minnesota en deze week uit Florida. Midden augustus een tegenbezoek had uit Argentini. Ben jii nog bezig met onderzoek!
.
Waarom ik jou contacteer. Ik veronderstel dat je in de omgeving van Leiden woont. Zou je eens in het Leids archief mocht de tijd het jou toelaten, een mooie foto kunnen maken van het volgende.
.
https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/575-vvdw40-een-bijzondere-akte
.
Dank bij voorbaat.
Hans Van Landschoot
Geachte heer Webmaster, (ingezonden brief van 16-09-2017)

Ik ben bezig met een onderzoek naar mijn familiegeschiedenis die o.a. leidt naar Suriname en Sassenheim.

Ik kwam u tegen op de website over de geschiedenis van de Trekvaart Leiden-Haarlem als auteur van een artikel waarin ook Huis Ter Wege wordt genoemd. U schrijft dat het huis veel zwarte bedienden heeft gehad in de tijd dat het door Eduard Gustaaf Boode werd bewoond.

Zou u mij meer informatie hierover kunnen sturen, zoals eventuele bronnen waar dit vermeld staat?

Alvast hartelijk dank voor de informatie.

Ellen-Rose Kambel

Geachte webmaster, 3 september 2014,
Ik ben getogen in Oegstgeest. Mijn eerste herinnering aan de Vaart gaan terug tot de tijd dat ik een jongeman begon te worden. Eind jaren 80 schaatste ik samen met een vriend van Oegstgeest richting Haarlem. We stapten op bij de Tolbrug in Warmond en zijn langs de velden richting Haarlem vertrokken.

Haaswijk was nog slechts zichtbaar in de verte en de wijk Klinkerberg was nog bos en veld. Veel herinner ik mijn niet van de tocht anders dan de tegenwind eens dat we langs de spoorbaan schaatsten. We hebben Haarlem nooit bereikt. In Heemstede hebben we op onze sokken de bus terug naar Oegstgeest genomen. De dag liep ten einde en daglicht werd schaars.
Begin jaren 90 ben ik in Haarlem aan de Noorder Emmakade komen wonen. Een huis met zicht op de Basciliek van Haarlem ......aan de Vaart. In een aantal winters schaatsen we zo de stad in richting Spaardam en de Mooie Nel. Het was er vaak druk op het ijs. Het was alsof iedereen vakantie had, ook doordeweeks. Eind jaren 90 ben ik bij mijn toenmalige vriendin ingetrokken. Zij woonde aan de Vaart met uitzicht op de Schouwtjesbrug. Ook van daaruit heb ik een keer geschaatst. De winters werden echter zachter en was mee boten kijken.

Tegenwoordig woon ik in het buitenland. Als ik in Oegstgeest ben rijd ik vaak langs de Vaart naar de A44. Vaak gehaast vanwege een afspraak. Ik denk dan vaak terug aan mijn schaatsen aldaar en mijn zeilen op de Kaag. Het meeste wat mij opvalt, zijn de open velden die er niet meer zijn. De ruimte die er ooit was is opgeslokt door bebouwing.

Casper Morgenstern
Brigitte/Allen
.
Leuke discussies zijn dit, geweldig. Het Halfweghuis stond niet bij de Halfscheidtpaal, want die staat over de Van Pallandtbrug richting NWH op de grens met Lisse. Links en rechts van de Delfweg stond destijds een gebouw. (zie bijlage kaart 1850) Het echte oorspronkelijke halfscheidt lag overigens nog enige honderden meters verder zuidwaarts, dan het huidige, maar men heeft die scheiding op de grens met NWH gezet. Er was destijds ruzie tussen NWH en Lisse over onderhoudsplicht en financien, e.d. en zodoende heeft het HHR de halfscheidtpaal op grens met NWH gezet. Maar nog net in NWH.
.
De tekening van Samuel zou twee km. van Haarlem af gemaakt zijn (2e druk van zijn boek). Oorspronkelijk had 't Schoutje natuurlijk geen brug, daarom heet het daar, zo het heet. Een schou(w) is een overzetveer.
In de 18e eeuw is er zeker wel een brug geweest zijn. De brug verbond het jaagpad via de Schouwtjeslaan met de doorgaande weg (Wagenweg) in de Haarlemmerhout. Ik denk dat Samuel met tekenen begonnen is in, wat destijds nog Heemstede was, en in Lisse aangekomen een nagenoeg identiek gebouw aantrof. Daar kreeg hij tevens te horen dat dit punt halverwege Haarlem en Leiden lag. Die informatie moet hij belangrijker voor zijn boek hebben gevonden dan zomaar een gebouw ergens langs de Trekvaart.
Hoe dan ook, zal hij mogelijk het Heemsteedse gebouw op Lisse geprojecteerd hebben en het derhalve Halfway-House genoemd hebben. De tekening vertoont dan meer Heemsteedse features, maar is bedoeld voor Halfweg.
.
Er bestaat ook een tekening van H.P.Schouten uit 1782, van 't Schouwtje aan de 'Leydsche Treck-vaert', dus gemaakt 7 jaar voor Samuel's afbeelding.
Hier valt op dat Schouten een totaal andere brug afbeeld dan Samuel !!!
Dit vind ik HEEEEEEEEEEL belangrijk ! En ook hier corresponderen de bovenramen niet met elkaar !

.
Al met al, denk ik dat Samuel dus het gegeven 'Halfweg' belangrijker voor zijn boek achtte, dan zomaar een huis langs de route.
Maar dat huis leek op dat van Lisse en hij had het nu eenmaal al zo goed als getekend.
Hij heeft die twee gegevens gewoon gecombineerd. Hij kon ook niet weten dat het later een onderwerp van discussie zou worden.

Aad van Kampen

Geachte webmaster, Leusden 11 juni 2013

Bij het zoeken naar meer informatie over Jan Christophe Rens Linsen, kwam ik uw prachtige website tegen. Ik vind het echt buitengewoon goed gedaan, met veel mooie foto's.
.
Nu wil het toeval dat ik dus Rens Linsen tegenkom als een van de bewoners van Ter Weegen. Rens Linsen kom ik elders tegen als een commissaris van een "negotiatie" een fonds voor beleningen aan plantages in Demerara, juist u raadt het misschien al, dezelfde kolonie waar de vader van een vroegere eigenaar Gustaaf Boode zijn fortuin maakte.

U schrijft dat hij opzien baarde met zijn zwarte dienaren. Wat misschien niet in de boeken of in de overlevering is terecht gekomen, is dat hij waarschijnlijk ook wel opzien hebben gebaard met zijn tweede vrouw, Catherine Bourda. Zij was namelijk de dochter van Joseph Bourda, verwekt bij de "vrije mulattin Polly". Catherine Bourda was dus zelf ook gekleurd.
.
Rense Linsen en de geslachten Boode en Bourda onderzoek ik als onderdeel naar een studie naar de betalingen die door de Engelse regering gedaan zijn in 1834 toen de slavernij in voormalig Brits Guiana werd afgeschaft. Rens Linsen en enkele leden van de Boode en Bourda families worden "schadeloos" gesteld voor de vrijverklaring van hun tot slaaf gemaakten.
.
In uw website schrijft u dat Boode na zijn vlucht naar Engeland beschouwd werd hoogverraad te hebben gepleegd en dat Ter Weegen verbeurd verklaard werd. Zou u mij misschien kunnen helpen met eventuele archiefstukken die betrekking hebben op die verbeurdverklaring?
.
Ik zou u zeer dankbaar zijn,
Met vriendelijke groet,
Paul Koulen - Leusden.
Geachte webmaster, Leiden 28 mei 2013,
Op uw site staat: Tussen 1622 en 1624 woonde en schilderde Rembrandt op 't Gerecht 5 te Leiden, waar zich op de tweede verdieping een ruim atelier bevond.
Deze mededeling heeft een tijd op Wikipedia gestaan, maar is onjuist.
De onderzoekers Van de Wetering en Wurfbain hebben dat al geruime tijd geleden vastgesteld dat Rembrandt niet op dat adres gewoond of gewerkt heeft.
Zie ook het boek ven Tanneke Schoonheim Langs Leidse Stegen, p. 175.
Aan de gevel van Gerecht 5 was door de bewoners zelfs een gevelsteen bevestigd, die gelukkig vorige week is verwijderd. Graag wil ik u vragen de mededeling ook van uw site te halen.
Met vriendelijke groet,
L.L. van Maris
Gerecht 9
2311 TC LEIDEN
=========
Inmiddels gewraakte tekst aangepast (webmaster)


Dear Sir
I came across your page concerning the history of the Leidse Trekvaart in the course of doing genealogical research on the family Croon/Kroon and Breed(t) from Heemstede.
Jan Kroon, a member of this family, was for a time 'gaarder van de tol' at Heemstede (see below
he was 39 years old at the time.)
On your webpage are illustrations of several 'tolhuizen'.
Can you perhaps tell me which of the illustrations depict the 'tolhek' and 'tolhuis' where he collected the toll?
Thanking you
Desiree de Jager

.
Beste webmaster www.historieleidsevaart.nl
.
Aansluitend op onze brandbrief aan de Monumentencommissie heeft op 8 januari j.l. een delegatie van de Monumentencommissie + Vereniging Oud Oegstgeest - bestaande uit bouwkundige en cultuurhistorische experts - een uitgebreid werkbezoek gebracht aan de Kwaakbrug. Het gezelschap was unaniem van mening dat de brug op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst dient te worden en een historisch verantwoorde 'total makeover' verdient. De delegatie heeft van haar bevindingen uitvoerig verslag opgemaakt - zie ook bijlage - hetgeen op 12 januari j.l. in een gemeentelijk overleg met wethouder Eric Mackay behandeld is.
.
Zoals je wellicht al uit de Oegstgeester Courant van woensdag 19 januari j.l. - voorpaginanieuws! - hebben vernomen, heeft dit overleg met de wethouder tot een positief resultaat geleid. De dringende oproep door ons omwonenden en andere ongeruste inwoners zal daar zeker aan bijgedragen hebben.
.
De gemeente wil zich nu daadwerkelijk inzetten voor restauratie van de Kwaakbrug. Daarmee krijgt de brug - op de valreep - een welverdiende erkenning als n van de meest unieke historische bouwwerken van Oegstgeest.
.
Tezamen met dit positieve bericht hartelijk dank aan jou voor je sympathiebetuiging voor het behoud van de Kwaakbrug!
.
Met vriendelijke groet,
.
Irene van de Wetering en Anneke van der Linden

Geachte beheerder 'www.historieleidsevaart.nl',
.
Graag wil even een mededeling doen inzake de Kwaakbrug in Oegstgeest. Zoals u waarschijnlijk weet verkeerd deze brug al heel lang in een deplorabele staat en wordt al jarenlang met lapmiddelen in stand gehouden. Begin deze maand is bij technisch onderzoek gebleken dat de brug zo slecht is dat men het niet meer verantwoord vindt om er zwaar verkeer over te laten gaan.
De brug moet nu echt worden aangepakt/hersteld.
Hoe de gemeente dit wil gaan doen, baart mij enige zorgen. De afgelopen twee jaar zijn in Oegstgeest 2 andere kleinere historische bruggen langs de Trekvaart vervangen door nieuwe bruggen. Deze nieuwe bruggen hebben een standaard ontwerp en zijn uitgevoerd in beton.


Voor zover ik heb kunnen nagaan is de Kwaakbrug als type n van de laatste in Nederland (en zeker de laatste in de provincie). De schuine positionering van de brug over de trekvaart heeft alles te maken met de geschiedenis, die ik u niet hoef uit te leggen.
.
Om te voorkomen dat der Kwaakbrug een zelfde behandeling krijgt als de 2 bruggen die ik hierboven heb genoemd, heb ik de monumentenambtenaar van Oegstgeest en de Historische Vereniging Oegstgeest nadrukkelijk gevraagd hier aandacht aan te schenken. De historiciteit van de Trekvaart gaat voor een deel verloren als de Kwaakbrug door een standaardontwerp wordt vervangen.
Ik wil aan u vragen of u via de website aandacht kunt besteden over de toekomst van de Kwaakbrug.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij altijd e-mailen.

.
Met vriendelijke groet.
.
Marc Laman
laman.bernini-at-tele2.nl

HISTORIE VAN DE KWAAKBRUG VANAF 1657
.
De naam Kwaakbrug is afgeleid van de oude afgebroken kwakel (een hoge voetbrug met aan weerszijden treden), die tot 1657 circa 50 meter verderop, meer noordelijk, over de Mare heeft gelegen. De stenen brug zonder stenen wulfsel wordt in 1657 gemetseld door Jan Jansz. Warmoes uit Rijnsburg. Al in 1660 blijkt de brug niet meer te voldoen en wordt langer en breder gemaakt en voorzien van een middenpijler. Kosten 2.240 guldens.?
In 1782, wordt de brug vervangen en neemt maar liefst 17 weken in beslag. De brug wordt voorzien van gemetselde landhoofden, vleugels en middenpijler, houten wegdek en leuningen. In 2010, bijna 230 jaar later, zijn de landhoofden en vleugels nog steeds dezelfde. In 1822 is sprake van vervanging door een houten wegdek door de timmerman Josua de Sauvage uit Leiden en deze rekent hier voor f 2.620. In 1855 wordt het wegdek vervangen door ijzeren liggers met een onderdek van gegalvaniseerd plaatijzer en ijzeren leuningen. Het geheel wordt uitgevoerd door P. Samwel voor de som van 2.529 guldens.?Deze oude brug uit 1782 blijft veel onderhoud vragen.
In 1918 wordt de middenpijler gerepareerd. in 1962 wordt het wegdek weer vernieuwd en in 2007 dreigen de vleugels te verzakkenen in het water te verdwijnen. Als noodoplossing worden ter versteviging ijzeren damwanden aangebracht.
Aad M. van Kampen
Geachte heer
U vertelt dat de laatste bewoners van het landgoed "GROENOORD",later "Huize Groenoord", de schilder Verster was. Dit is onjuist.
Na de dood van Verster, die het landgoed aan de gemeente Leiden verkocht had voor, ik geloof, 27.000 gulden, hebben mijn vader Willem Cornelis Feltkamp en zijn neef Willem Mhlstaff het huis gehuurd
mijn vader was kunstcriticus en - expert en gaf les in het "Zien en Verstaan" van de kunst (net als H.P.Bremmer adviseur van Mevr.Krller-Muller die de befaamde collectie van het gelijknamig museum bij elkaar verzameld had)
Mhlstaff was schilder en directeur van de R'damse Kunstacademie. Pas in 1960 heeft de gemeente Leiden het huurcontract opgezegd voor de bouw van de groenoordhallen.
Het bos van meer dan 400 bomen werd in de oorlog omgehakt vnl. door zwarthandelaren, behalve n reuze kastanje. Het huis lag een beetje vreemd in een zeer arme buurt. Oorspronkelijk was het groter en had bevoorbeeld een conciergerie 100 meter naar de stad aan de trekvaart (later sigarenwinkel) ernaast ook nog een boerdeij, in 1940 al ingekapseld tussen de huizen en later dus opgeheven.
Op n van de eerste foto's in Uw, overigens zeer bijzondere documentatie, toont U een "Huize Groenoord"
dit kan echter niet hetzelfde huis zijn want er zit een venster in het dak, waar in huize Groenoord de trap naar zolder zat.
De "koepelkamer", een zeshoekige uitbouw aan noordkant, komt er ook niet op voor, maar die kan later toegevoegd zijn.
Ziehier enige rechtzettingen.
Ronald Feltman


Geachte mevr./men.
Lees op uw site over het huis 'de Capel' aan de Manpadslaan .Nu wil het familie verhaal dat mijn mans grootvader daar is geboren.Hij heette Jacobus Smit geb.18-12-1871.Hij werkte op landgoed Woestduin als tuinman???Zou graag weten of u daar iets van bekend is,en anders of u mij een verwijzing kunt geven waar te zoeken.Zou graag meer weten over de geschiedenis van dit huisje. We hebben een fam.foto van rond 1880, niet erg duidelijk,maar komt het u misschien bekent voor als zijnde De Kapel.
M.V.G.
B.V.D.
Marian Smit. Spijkenisse.
Beste Webmaster,
.
Mijn naam is Wesley Wansink en ik ben geboren en getogen in Leiden. Al vanaf jonge leeftijd was ik geinteresseerd in de geschiedenis van Leiden en alles wat daarmee samenhing, zo ook de Haerlemmer Treck-vaert'. Mijn oma heeft als klein kind aan het Maredijkhofje gewoond waardoor de Trekvaart altijd in de buurt was. Zij vertelde dat via deze vaart vroeger mensen per trekschuit vervoerd werden, een vreemd idee voor mij als kleine jongen. Nog vreemder werd het toen ik als 16 jarige de beschikking kreeg over een brommer en bij het afrijden van de ?Haarlemmer? er achter kwam dat hij voorbij Oegstgeest de ?Leidsevaart? heet.
.
Sindsdien heb ik de vaart talloze malen afgereden, want de trekvaart is als een lint van rust. Het vele groen, de woonboten of de treinen allemaal horen ze erbij. Hoewel ik dacht de Haerlemmer Treck-vaert' aardig te kennen verbleekt mij kennis met wat erop uw website te vinden is. De nauwkeurigheid waarmee u te werk ben gegaan bij het opstellen van de teksten is benijdenswaardig!
.
Voor uw sectie over de stad Leiden zou ik graag een suggestie willen doen, het betreft een pagina met een uitgebreide beschrijving van de bezienswaardigheden in Leiden. Het is wellicht interessant voor uw bezoekers om meer te kunnen lezen over wat er allemaal te zien valt in de Sleutelstad.
.
Zelf heb ik op mijn website een pagina over de Geschiedenis van Leiden waar ik vertel over de gouden eeuw, de tijd waarin de trekvaarten een grote rol speelden. Daar ik op mijn pagina niet op de geschiedkundige aspecten van de Trekvaart in ga is het voor mijn bezoekers weer interessant om verder te lezen op uw pagina. Als een vermelding op mijn geschiedenis pagina u interessant lijkt hoor ik dat graag.
.
In ieder geval veel plezier bij het verder onderhouden van uw informatierijke website!
.
Met vriendelijke groet
.
Wesley Wansink
Geachte heer/mevrouw,
.
Hierbij een vraag. Ik ben op zoek naar een illustratie bij een kinderverhaal. Dit verhaal gaat over een gezin uit de Hoeksche Waard, dat op 12 april 1898 per schip naar Lisse verhuisde. Het laatste gedeelte van de reis ging zeer waarschijnlijk over de 'Leydsche Treck-vaert', bij Halfweg zal men van het schip afgegaan zijn en de lading op een kar/wagen overgeladen hebben. Het gezin ging wonen aan het begin van de Stationsweg dichtbij de kern van Lisse. Nu zoek ik eigenlijk een illustratie waarop de 'Leydsche Treck-vaert' te zien is op een plaats tussen Voorhout en Langeweg, maar waarbij ook de omliggende bollenvelden te zien zijn. Tussen Voorhout en Halfweg vaarde/vaart men langs de bollenvelden. Bestaat een dergelijke illustratie, eventueel van recente datum, als een oude illustratie ontbreekt? Zou ik daar een scan of afdruk van kunnen ontvangen? Bij voorbaat heel hartelijk dank.

.
Hoogachtend,
Bas Hooghwerff
Goedemorgen meneer/mevrouw,
.
Op uw site kwam ik een foto tegen van genoemde kaart, op het eind van de site, aan Wim Bosch gegeven. Kunt u mij helpen aan een bestand van deze kaart ? Ik ben directeur van Dobbe Transport uit Roelofarendsveen, omstreeks 1850 zeilden wij met boten over de Haarlemmermeer. Leuk om uw site te bekijken, met plezier allerlei nieuwe info gelezen en gezien. We willen de kaart een mooi plekje geven in ons bedrijf, als ik u op de een of andere manier financieel kan steunen hoor ik het graag.
Alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groet,
Piet Dobbe
Geachte heer/mevrouw
.
In de tekst over de Haerlemmer Treck-vaert' wordt gerefereerd aan halfscheyd wat volgens u de grens markeerde tussen de gemeenten Leiden en Haarlem: Op bovenstaand kaartje is de plaats waar dit gebeurde met pijlen aangegeven. Nog steeds markeert een (nu granieten) paal de toenmalige grens van beide gemeenten.
Dat is niet goed. De paal, halverwege het traject, geeft aan dat het zuidelijke deel door Leiden is gegraven en het noordelijke deel door Haarlem. De grenzen van de steden liepen tot de invoering van de Vestingwet langs de vestegrachten. Pas na de invoering van deze wet konden de steden uitbreiden.
.
Met vriendelijke groet.
Marc Laman
.
Noot redactie: e.e.a. is inmiddels gecorrigeert, bedankt Marc

.


Geachte webmaster,
.
Ik ben op zoek naar cultuur-historische plaatjes. Die heb ik nodig om voor een basisschool een zogeheten tijdbalk te vervaardigen die in de gang aan de muur komt te hangen. Hierop wordt uitgebeeld hoe de mensheid in de loop der eeuwen voedsel en kleding verkreeg, woningen bouwde en ook hoe men het vervoer regelde.
U begrijpt dat ik toen ik op zoek was naar afbeeldingen van trekschuit en diligence op uw schitterende website terecht kwam. Heel geboeid heb ik een deel hiervan inmiddels gelezen.
.
Mijn complimenten, wat grondig en uitvoerig. Ik kwam echter ook twee keer een zinsnede tegen die volgens mij niet helemaal klopte. Misschien vindt u mijn aanmerking aanmatigend, maar aan de andere kant zult u misschien blij zijn dat genteresseerde lezers een eventuele verbetering aandragen.
Hieronder treft u twee gekopieerde zinnen uit de website aan. Bij de eerste moet volgens mij turfsteen vervangen worden door tufsteen en bij de tweede zin moet onderschatten m.i. veranderd worden in overschatten.
.
De uit turfsteen opgetrokken christelijke kapel werd toen de Heerlijkheid Foranholte aan het bisdom Utrecht geschonken.
.
Hun bijdrage aan de Nederlandse welvaart valt moeilijk te onderschatten. Die bijdrage had overigens nog groter kunnen zijn, als de trekschuiten behalve ...
.
Ten slotte wilde ik u vragen om n van uw afbeeldingen te mogen kopiren en afdrukken t.b.v. de door mij genoemde tijdbalk. Deze vervaardig ik op vrijwillige basis en kosteloos. Er spelen dus geen commercile doelstellingen.
.
Met vriendelijke groet,
Hendrik Kouwenberg
.


Geachte heer,
Recent werd ik op uw website opmerkzaam gemaakt. Deze heeft betrekking op de trekvaart,
een onderwerp waar het Provinciaal Historisch Centrum Zuid-Holland samen met de historische
verenigingen langs de vaart aandacht aan wil besteden. In de bijlage leest u er meer over.
Met vriendelijke groet
Johan Knoester
consulent geschiedbeoefening
www.erfgoedhuis-zh.nl


Brief van Marloes van Buuren
Beste webmaster,
.
Voor ons blad HeerlijkHeden van de Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek
zouden we bij het artikel van Hans Krol over de 'Leydsche Treck-vaert' graag het document
van de aanbesteding van het graven willen afdrukken. Vind je dit goed en zo ja,
zou je me dat in hoge resolutie willen sturen? Bij voorbaat heel hartelijk dank.
De site is echt iets om erg trots op te zijn. Uitgegroeid tot een waar historisch
document met heel veel prachtige afbeeldingen.
.
Hartelijke groet,
Marloes van Buuren


Beste Webmaster!
.
Fantastische site!
Ik ben ben herhaaldelijk hier en scharrel rond.
Twee vragen die ik graag beantwoord heb:
1) Komt dit geheel als boek uitgegeven? Ik heb 'De blauwe Ader door de Bollenstreek' gekocht, maar eerlijk gezegd vindt ik Uw web-site VEEL beter.
2) Indien niet, kan ik de hele site op een DVD/CD van U kopen?
Vergeef mij mijn onbehelpelijke Nederlandsch, na 40 jaar is het niet meer zo natuurlijk..
Groeten uit Oslo
.
Jan H.>
Have a nice day!


Webmaster 1 & 2,
Fantastisch wat een mooi stukje werk,het ziet er werkelijk zeer goed en gedetaileerd uit.
Heb er van genoten en hem direct bij mijn favorieten geplaats.
Zal hem ook aanbevelen bij andere verzamelaars van oude ansichten.
Groet Hanneke en Wil

Hoi webmaster,
.
Ik heb wel een vraag.Hoe kom ik aan een copy
van 350-jaar 'Leydsche Treck-vaert'.Ik ben ongeveer naast de 'Leydsche Treck-vaert' geboren en
woon nog steeds naast de vaart.In mijn jeugd viste en kanode ik vanuit
Heemstede tot 'Noordwijk'.
.
Ik vind het dan ook een uiterst boeiende
reportage.Vroeger kon je in de tuinen varen van al die landgoederen.Nu is
alles afgesloten.Het is grappig dat op een van de fotos het ouderlijk huis
van de huidige burgemeester Cohen staat.
.
In mijn kamer hangt een tekening van het oude cafe Jansen(getekend door de beroemde Hofker op verzoek van mijn vader) bij station Heemstede.
Hier staat nu die flat voor bejaarden.Je
begrijpt dat ik hier heel wat herinneringen aan heb.
.
Groeten,
Jaap B


Beste webmaster,
Toevallig over deze site \"gevallen\". FANTASTIESCH!
Voor een oud-Nederlander uit Aerdenhout, die al 40
jaar weg is, een geweldige terugblik op dingen uit
mijn jeugd en ouder. GEFELICITEERD en ga door.
Laat het mij weten als dit ook een keer als boek
verkrijgbaar is.
.
Groeten van
Jan W. Hoogerwerf - Oslo

Hallo Webmaster,
.
Ook wat ons betreft fijne feestdagen en een gelukkig,
gezond, voorspoedig en liefdevol 2007 toegewenst.

Ik heb de web-site over de Leidsevaart bekeken,
knap stukje werk wat daar geleverd is. Bravo.

Met vriendelijke en familiaire groet van
.
Cees en Mieke van Veen (Liefrink)
uit Landhorst (NB)


Geachte webmaster,
Een heel mooie verzameling van beeld en veel historie.
Succes verder met de site. Ik zal een link bij de website
van de Historische Kring Voorhout maken.
.
Mvg
Emiel van der Hoeven, secretaris HKV


Geachte auteur website,
.
Met heel veel plezier ben ik gaan kijken en lezen op de website
over 350 jaar Leidse Vaart. Het ziet er allemaal prachtig uit en
er is een ongelooflijke hoeveelheid informatie en beeldmateriaal
verzameld. Daarvoor alle hulde voor de auteur.
.
Marloes van Buuren
(Neerlandicus)


Goedemorgen Webmaster,
Interessante site over 350 jaar Leidse Vaart / Haarlemmer Trekvaart!
Ik heb op de "Links" pagina van Museum De Cruquius gelijk een link
erheen opgenomen.
.
Met vriendelijke groet,
Piet Beertema
Webmaster Museum 'de Cruquius'

Jan Wolters,
Impressive site!
I was born in the Netherlands but lived in the U.S. for the past 25 years. I am currently president of the Friends of the Delaware Canal in PA, U.S.A. Our mission is to preserve and improve the last towpath canal in the U.S. that is still more or less intact. It runs from Bristol (close to Philadelphia) to Easton about 60 miles northeast of Bristol. The canal was completed in 1832 and was in operation for about 100 years, primarily to transport coal from North Eastern Pennsylvania to Philadelpia and New York. We still operate a authentic tow-boat pulled by two mules, a popular tourist attraction. The canal suffered from thee major floods (caused by the overflowing Delaware River) in the past two years. There was major damage to the canal but it will be restored.
Being still Dutch, I am looking for a Dutch organization (like the Friends of the Delaware Canal) that is involved in the "trekvaart". I am not sure if there still is an operating example of a "trekschuit getrokken door een paard op een jaagpad" anywhere in the Netherlands. If so, I would be interested to learna about it.
The 350 year anniversary of the Leidse Trekvaart could also be an opportunity for a joint activity.
In any case I found a lot of information that I may use for a presentation to our members.
Congratulations and best wishes,
Jan Wolters, Pharm D.
President, Friends of the Delaware Canal
New Hope, Pennsylvania


Geachte webmaster & bezoeker deze site

Volgend jaar (in 2007) willen we als bewoners van de 'Leydsche Treck-vaert' Noordwijkerhout een feestdag organiseren voor het 350 jarig bestaan.
.
Is het misschien een idee dat we u informeren over de voortgang hiervaan? We hebben ook eens de gemeente gepeild of zij nog investeren in het festijn.
.
Graag horen we van u, of u op de hoogte wilt blijven.
.
MVG
Monique


Ik heb jullie website bekeken en vond het Fantasties.
Ik heb zelf langs de Leidsevaart gewoond in een woning in Noordwijkerhout en
dit bleek vroeger een kroeg te zijn geweest. De woning naast ons is de oude groente veiling geweest waar
in de schuur nog de oude veiling klok hangt. De groente werd via boten vervoerd over de Leidsevaart.
Dit staat vlak naast Piet gijs brug.
Met vriendelijke groetjes,
Petra


Geachte webmaster,
Allereerst mijn complimenten voor de site!
.
Ik weet dat een voorvader van mijn moeder jager was bij t Leidsche veer. Dit betreft Joannes IJff de la Chambre geboren in 1776. Hij is getrouwd in 1812 met Maria Wessels uit de Glip. Er staat bij vermeld dat hij jager was by t Leidsche veer.
Nu zou ik willen weten hoe dat geregeld was met de trekschuiten. Waren dat particulieren? Waren de werknemers van de trekschuit in loondienst of werkten zij voor zichzelf? Wat moet ik mij voorstellen bij het beroep van jager? Qua sociale status? Is er meer te vinden over het beroep van jager? Wat deden zij in de winter? Kortom ik zou meer willen weten over de werknemers/ondernemers van de trekvaart.
Ik hoop dat U mij wat meer info kan verstrekken of kan verwijzen naar waar ik deze info kan verkrijgen.
Met vriendelijke groet,
H.Volgers
h.volgers@chello.nl
Geachte webmaster,
dank voor je bijdrage over Linnaeus,
nu eens uit een andere onverwachte hoek bekeken.
Keep up the good work.
Je website wordt echt "FANTASTISCH"
groet
Ben Ensink

Wat n fantastische foto's en verhalen ,
m'n grootvader had aan de Haerlemmer Treck-vaert' een botenhuis en was ook
broodvisser,
hij verhuurde ook bootjes en m'n vader is daar ook geboren en heeft
nog gewerkt als jongen van 12 op de boerderij van Piet Ciggaar ,
helaas leeft m'n vader niet meer, maar hij had 't prachtig gevonden ,
wel staat er nog steeds de Willemshoeve (nieuwbouw) vernoemd naar mijn
grootvader
omdat 't gebouwd is op grond wat hem toebehoorde vroeger ,
ik heb nog wel wat foto's, als U geinteresseerd bent ,
met vr. gr.
Greet L-W
>>
Geachte webmaster,
U weet, Je bent een specialist, maar dat wisten we al lang h beste vriend.
en nu aub niet antwoorden dat ik honing kom smeren.
vrgr
Raoul en Suzanne (Belgie)

Geachte meneer,
Langs deze weg wil ik u laten weten bijzonder genoten te hebben van uw
site,bijna de halve zondag heb ik er mee gevuld.Gisteren was ik voor het
eerst in Haarlem, een cadeautje van Humanitas aan zijn vrijwilligers,afd
noord.We hebben 3 uur over de Spaarne gevaren,en mochten s`morgens
kiezen tussen verschillende oude bouwwerken,alwaar we werden
rondgeleid.Ik koos voor de molen.Met de geschiedenis op uw site,denk ik
dat ik binnekort weer een bezoek ga brengen(Leiden staat ook nog op het
programma)en met andere ogen de stad herbezie.Zeer bedankt.Het verliep
wel traag,maar dat zou aan mijn comp. kunnen liggen.En veel suk6,ik kom
zeker nog eens terug, de link vond ik via de nieuwsbrief van Moerstaal(abb.)
Martien BoschWebmaster,
Mijn complimenten voor de website die U samenstelt
over de geschiedenis van de 'Leydsche Treck-vaert'.
Tenminste een keer in de week bekijk ik de site en het
is steeds weer een waar genoegen om hem te bekijken en
iedere keer weer meer (herkenbare) foto's erop tezien.
van voor mij herkenbare stukjes.
Bedankt voor de tip over het boek .
Veel sucses verder met de site ,ik zal hem zeker blijven
bekijken en blijf benieuwd of er mensen zijn die meer
kunnen vertellen over het cafe bij de manpadslaan.
Groeten,
A. Clemens.

Beste mensen,
Een groot compliment voor de site.
Door een bericht in de nieuwsbrief van moerstaal.nl ben ik op deze leuke
site terecht gekomen.
Zelf ben ik aan de 'Leydsche Treck-vaert' 126 in Vogelenzang geboren.
De 'Leydsche Treck-vaert' heeft daarom een grote rol in mijn leven gespeeld. (varen,
vissen, zwemmen, schaatsen enz.)
Is het misschien een idee om in het jubileumjaar een "estafette" van
feestelijkheden van steden en dorpen gelegen aan de 'Leydsche Treck-vaert' te organiseren?
Misschien een info-trekschuit laten varen?
Kanovaren, fietstocht, pleziervaart, wandelen ?
Graag wil ik mij inzetten om deel te nemen aan een programma van
festiviteiten.
met vriendelijke groet
Han Dekker
Mail naar Han Dekker
.
Film over Warmond
(klik op de tekst)

.

Jarige Leidsche Vaert
Eerder kwam de webmaster al in beeld met de restauratie van een motorboot,
dit keer gaat het om een pagina over de geschiedenis van de Leidse Vaart tussen
Haarlem en Leiden. Wees wel gewaarschuwd, deze pagina is bijna even lang als
de 350-jarige geschiedenis van dit vaarwater zelf, dankzij trekpaarden en touwen
ooit een befaamde transportroute voor trekschuiten en ongemotoriseerde platbodems.
Door de grote hoeveelheid foto's en scans, kan 't dus even duren, voordat u de hele
pagina binnen heeft. Ja, zo'n sloot weet wat! Interessant voor iedereen die het water
kent of er met de motorboot doorheen is gevaren.
Bert Kuypers van Nauticlink

Hallo Webmaster,
Het is ook een indrukwekkend beeldverhaal van je, Leuk dat het zoveel respons geeft,
als de juiste datum van onze Leidse trekvaart tentoonstelling bekend is zal ik hem doorgeven,
en misschien kun je het bij je op de Site zetten.
Succes en tot ziens
Frank Rietdijk

Een zeer aantrekkelijk project, de geschiedenis van de
Trekvaart Haarlem-Leiden zie je voor je door de teksten en het beeldmateriaal.
En door de bijdrage die anderen eraan toe kunnen voegen, blijkt de Trekvaart
nog steeds na 350 jaar bij velen te leven.

Geachte heer,
Mag ik allereerst feliciteren met uw prachtige, informatieve website.
Vriendelijke groet,
Danil van Vliet
19th Century European Art
CHRISTIE'S
AMSTERDAM

L
Beste Webmaster,
Ik moet zeggen dat ik bijzonder onder de indruk ben van je prachtige site! In een woord schitterend!!
Wim Bosch

Beste Webmaster,
Dit is een prachtige informatieve website.
Met vriendelijke groet,
Henriette Lautenbach


Meneer,
Wat een verhalen er wel niet te vertellen zijn over de trekvaart.
Mooie foto van die voedseldropping bij het postviaduct onder de toenmalige A44.
Zijn er daar meer van voor deze fan van de trekvaart site?
Na jaren studie is er nu veel bekend over de trekvaart.
.
Peter Brussee (Elsgeesterpolder)

Mijnheer,
Dank U wel voor het plaatsen van de foto's, de website ziet er erg goed uit.
vriendelijke groeten en nog veel succes met Uw site,
Anneke Clemens

Goedenmorgen Webmaster,
mijn complimenten over uw website van de Haarlemmertrekvaar geschiedenis.
Ik ben altijd bezig om hoe het er nu allemaal uit ziet en altijd reuze benieuwd naar het verleden, dus het is geweldig om deze geschiedenis site te zien.
Kunt u misschien wat Oegstgeester links aan uw site toevoegen ?
Het betreft mijn Start-Infopagina`s:
http://oegstgeest.jouwpagina.nl/
http://oegstgeest.eigenstart.nl/

Mijn website meet vele foto`s van Oegstgeest genaamd:
Henneke`s Fotografie On-line:
http://www.hennekesworld.nl/
Vriendelijke groet van
Henny van Werkhoven

L.S.
Ik vindt het erg mooi,
alleen jammer dat er geen foto's over ijspret bij zijn.
Ik kom uit Vogelenzang en we hebben wat afgeschaatst op de Leidsevaart.
De tochten gingen van Haarlem naar de Kaag en soms verder.
Groeten,
Engel Hoogewerf


Wat een mooie website ik heb Uw site gelinkt op www.tino.fotopic.net
Dit is een website over de bollenstreek als U foto's nodig heeft kijk
dan even op mijn site U kunt ze met de rechtermuistoets downloaden of
het nr opschrijven en ff mailen dan stuur ik de origineelen.
vr gr
tino stulen

Beste heer of mevrouw,
Ik zag het boek tol en trekvaart staan op uw site. Kunt u mij misschien
vertellen of het boek al verschenen is en waar het te bestellen is?
Alvast bedankt.
M.W.
Boekhandel de Kler

Tussen Tol en Trekvaart
Het boek bevat 136 pagina's, meet 30 x 23,5 centimeter en heeft 125 illustraties, grotendeels in kleur
ISBN:97890811580(1)5. Het is niet alleen verkrijgbaar in het Tolhuysch (Oegstgeest - Tel. 071-521 2106), maar o.a. ook bij:
De Vries in Haarlem,
De Pijp in Heemstede,
Grimbergen in Lisse,
Wagner in Sassenheim en Lisse,
Van der Meer in Noordwijk,
Hoek Boek in Voorhout,
Rijnlandse boekhandel in Oegstgeest,
Boekhandel de Kler in Leiden,
het Regionaal Archief in Leiden,
de Lakenhal in Leiden.

Goedemiddag,
Mijn naam is Madelon en ik heb jammer genoeg geen foto's, maar ik
zou wel graag in het bezit willen komen van de foto"s die ik op internet heb
gevonden want het is prachtig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bestaat er een boek van
en zo ja hoe heet het zodat ik het kan bestellen.
met vriendelijke groeten,
Madelon Kooiman

Reg
leuk dat je mijn website kennelijk gevonden hebt.
je ziet, er zijn meer mensen die eigen websites hebben.
ook jouw website heb ik met veel belangstelling bekeken.
keep up the niceties
Groet
Ben Ensink

Hallo bezoekers,
Buurtvereniging Groenoord Zuid Leiden wil
op 8 september 2007 haar zomerfeest in het teken
zetten van het 350 jarig bestaan van de
Haarlemmertrekvaart d.m.v. festiviteiten op het
water en langs de Haarlemmerweg. Wij dachten aan een
historische rondwandeling, waterfietsen, een draaiorgel e.d.
Ik zou graag in contact komen met Han Dekker als hij bijv.
weet hoe wij een trekschuit zouden kunnen organiseren, dat
zou natuurlijk prachtig zijn!
Vr. groet,
Marieke Goedegebure,
secretaris BvGZ Leiden

.Start Auteur Bron Agenda Uitleg Nieuws Vlootshow History Boek/Actie Reacties Links Zoeken
Verhalen Poelgeest Trekschuit Tolhuysch Postbrug Strandwallen Algemeen Boerhaave ZwarteTulp Keukenhof Manpadt Haarl_Meer
Leiden Oegstgeest Warmond Voorhout Noordwijk Noordw_hout Lisse Hillegom Vogelenzang Bennebroek Heemstede Haarlem

Bijgewerkt op vrijdag 16 oktober 2020


.
naar boven (up) E-Mail Telwerkje Pageviews Hoofdmenu