Trekvaart Leiden - Haarlem

( H O O F D M E N U )

* * diverse bronnen * *

.
AvD{Anne van Delft (Verhalentafels)}
AC{Anneke Clemens}
AF{Alan Fearnley (schilder)}
AGODZ{Archief Genootschap Oud De Zilck}
AJSC{uit: een verhaal over het geslacht Ciggaar van A.J. Smits-Ciggaar}
ASC{Ada Smits-Ciggaar}
AMH{A.M.Hulkenberg Lisse}
ANWB{Algemene Nederlandse Wielrijders Bond}
ARD{Algemeen Rijksarchief Den Haag}
AODZ{Archief Oud De Zilck}
AV{Mevr. Mr. Annie Versprille, ‘De Haarlemmertrekvaart 300 jaar’, Leids Jaarboekje 1958 (blz.114-126)}
AVK{Anthonie van Kampen}
AVN{André van Noort (RAL)}

.
BCVK{B.C. van Krieken, Ansichten van Oegstgeest}
BDM{Gijsbert J. de Mooij Sassenheim}
BGL{Buurtschap Groenhoven Leiden}
BR{Broeder Remmelts Voorhout}
BRE{Drs B.Rink-Ensink Sassenheim}

.
CGE{C.G.Eulink (Kees)}
CL{Charles Leickert (schilder)}
CV{Christie's Veilinghuis Amsterdam}
CVDL{Cees van der Leeuw Gilze-Rijen}
CW{Cor Wiegel}

.
DB{Dick Breedijk - Auteur2}
DM{Dirk Megchelse}
DT{De Teylinger Courant}
DVL{Diderik van Leyden Gael 1775-1846, LJb 1947, 144-145
Inventaris van de polderarchieven van de voormalige polderafdelingen Middengeest en Zuidgeest, 1.2.4.18 Overveerpolder onder Oegstgeest, Leiden 1995, 250-254}
DVV{Daniel van Vliet - CHRISTIE's Amsterdam}

.
EA{EDU Amsterdam}
LE{L.J. van Emmerik Vogelenzang}
ERF{een Rijnsburgse familiekring 1988 door Prof. Glasbergen}
EVDH{Emiel van der Hoeven}

.
FK{Frank Kamer Sassenheim}
FL{Freek Lugt Oegstgeest}
FLA{Frank Laan Amsterdam}
FZB{fotozaak cameradigital Beuningen}
FR{Frank Rietdijk}
FWV{Frank Wilod Versprille}

.
GAA{Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam}
GAL{Gemeentelijk Archief Lisse}
GAH{Gemeente Archief Hillegom}
GAN{Gemeente Archief 'Noordwijk'}
GAO{Gemeentearchief Oegstgeest}
GH{BS Groenoord/vdHorst}
GEH{Gerard Hogervorst}
GHB{Gemeente Heemstede / Bennebroek}
GHM{Gemeente het Haarlemmermeer}
GL{Gemeente Lisse}
GMO{Gemeente Oegstgeest}
GNWH{Gemeente Noordwijkerhout}
GOIBT{gevonden op Internet, boek of tijdschrift (GOIBT=Bron onbekend)}
GOR{Genootschap Oud Rijnsburg}
GS{Gerard Schrama Lisse}
GT{G. Teeken}

.
HD{Haringsma}
HHRRL{Archief Hoogheemraadschap van Rijnland}
H{Hanneke}
HB{Hans Bouwman}
HK{Hans Krol Heemstede}
HVL{Hans van Lanschoot Belgie}
HL{Henriette Lautenbach}
HM{Hans Moor Schiedam}
HR{Hans Roest Warmond}
HvW{Henny van Werkhoven}
HZ{Hannie Zandvliet Hillegom}
IM{Ina Mostert}
IAGO{Archief Gemeente Oegstgeest}
JB{Jaap Barendrecht Heemstede}
JJJMB{Jan Beenakker}
JdV{Jan de Vries, Barges and capitalism. Passenger transportation in the Dutch economy (1632-1839) (Utrecht 1981)}
JHA{Jan Holwerda}
JH{Jacques Hoogeveen Sassenheim}
JM{De tol aan het Warmonderhek}
van J.M. 1930}
JPT{Jan-Piet Tijssen - Ministerie van Economische Zaken}
JP{JudasPetrus12 - YouTube}
JT{Jetty Tempelman Amsterdam}

.
KdK{website www.kasteeldekeukenhof.nl}
KJB{JB Keuning}
KVL{Kano Vereniging Leiden}

.
LD{Leids Dagblad Leiden}
LF{Teixeira de Mattos, De Waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland, deel I, ’s-Gravenhage 1906, 427}
LdV{Lyanne de Visser Bibliotheek Bollenstreek Oegstgeest}

.
MK{Madelon Kooyman}
MB{Drs. Marca Bultink}
MW{Marc Wielaert}
MDB{Molen DataBase}
MDC{Museum de Cruquius Vijfhuizen}
MDZT{Museum 'de Zwarte Tulp' Lisse Tel 0252-422894}
MG{M. Geerlings Lisse}
MVL{Mieke van Veen-Liefrink Oosterhout}
MK{Martin Ken}
MLL{Museum Lakenhal Leiden}
MMR{Maritiem Museum Rotterdam}
MO{M.E.O.B. omwonenden}
MS{Miep Smitsloo}
MS{Menno Smitsloo}
MUSCOM{Museum voor Communicatie, Zeestraat 80-82, 2518 AD Den Haag}
MVB{Maarten van Bourgondien (bourgondiën) }
MVD{Maarten van Dommelen}

.
NB{Nicolas Beets uit: Camera Obscura Historica}
NHA{Noord Hollands Archief Haarlem}
NOS{Nederlandse Omroep Stichting Hilversum}

.
OC/AK{Oegstgeester Courant - Antoon Koch}

.
PB{Peter Brussee}
PED{PRC Erfgoedhuis Delft}
PdG{Piet de Greef}

.
RAL{Regionaal Archief Leiden}
RB{Ruud Bax}
RF{Ronald Feltkamp zoon van Willem Cornelis Feltkamp laatste bewoner huize Groenoord}
RVC{www.rvc.nl}
RvD{Reginald H A van Dommelen - Auteur1}
RVH{Renate van Horssen}

.
SJFA{S.J. Fockema Andreae, ‘De trekvaart Haarlem-Leiden driehonderd jaar’, Jaarboek Haerlem 1957 (Haarlem 1958) 76-83}
SG{Smitsloo Groep}
SKG{Stichting Kunstkring Groenoord}
SMA{Stedelijk Museum Antwerpen}

.
TS{Tino Stulen}

.
VOHB{Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek}
VOL{Vereniging Oud Lisse}
VOO{Vereniging Oud Oegstgeest}

.
WBO{Waterbeheer in Oegstgeest}
WB{Ir Wim Bosch}
WDM{W. de Mooy}
WH{Wim Hoogerdijk}
WS{Winterstein}
WvE{Wil van Elk}

.
ZHL{Zuid-Hollands Landschap}. En natuurlijk alle overige (niet genoemde-,
of vergeten- en of niet vermelde) overheids-,
gemeentelijke- en/of eventueele prive archieven,
websites en meer.
<
.

Attentie:
Alhoewel een hoge mate van nauwkeurigheid in vermeldingen, feiten en cijfers (jaartallen) e.d. wordt nagestreefd bij plaatsing van artikelen aanvaarden de auteurs van www.historieleidsevaart.nl geen enkele aansprakelijkheid- en of verantwoordelijkheid ten aanzien van (mogelijk) onjuist vermelde gegevens.
.
De voor algemeen gebruik bedoelde website bevat in hoofdzaak informatie van door derden (bezoekers) ingezonden artikelen en beeldmateriaal
daardoor zijn de door hun opgegeven copyright (bron) vermeldingen nagenoeg oncontroleerbaar en vallen derhalve onder de verantwoordelijkheid van de vermelde inzender, c.q. inzendster!
.
De auteurs van www.historieleidsevaart.nl aanvaarden om die reden geen enkele verantwoordelijkheid voor spelling-, of foutieve gegevens-, of geschonden-, of onvermelde-, of onjuiste-, of ontbrekende bron of copyright vermeldingen. Reproductie van afbeeldingen en teksten zonder toestemming is verboden. Op alle vermelde teksten berust een (c) Copyright auteursrecht.
Cadeau petit:
Bien qu'une étendue élevée de précision dans les mentions, les faits et les chiffres (nombres annuels) ne soit pas poursuivie etc. lors du placement des articles accepte les mastères de web de www.historieleidsevaart.nl aucune responsabilité - et ou la responsabilité vis-à-vis (possible) des données inexactement mentionnées. Pour l'usage personnel le site Web a voulu dire comprend principalement l'information des par tiers (visiteurs) articles envoyés et le matériel visuel
il a été abandonné par leur copyright (source) les mentions et les chutes à peu près incontrôlables donc en dessous de la responsabilité de l'exposant mentionné, c.q de inzendster ! Les mastères de web de www.historieleidsevaart.nl n'assument pas -, ou la source ou le copyright mentions inexact -, ou manquant aucune responsabilité pour l'orthographe -, ou les données fausses -, ou violé pour cette raison -, ou non mentionné.
Attention:
Although a high degree of exactitude in indication, facts and figures (years) is pursued etc. at plaatsing of Article accepts the web masters of www.historieleidsevaart.nl absolutely no liability - and or responsibility with respect to (possibly) incorrectly mentioned data. For personal use meant Internet site contains mainly information of by third parties (visitors) Article sent in and picture material
as a result, by their has been given up copyright (source) the indication virtually unverifiable and falls therefore the exhibitor, c.q inzendster mentioned under the responsibility of! The web masters of www.historieleidsevaart.nl accept om.die.reden absolutely no responsibility for orthography -, or foutieve data -, or violated -, or unmentioned -, or incorrect -, or missing source or copyright indication.


Start Auteur Bron Agenda Uitleg Nieuws Vlootshow History Boek/Actie Reacties Links Zoeken
Verhalen Poelgeest Trekschuit Tolhuysch Postbrug Strandwallen Algemeen Boerhaave ZwarteTulp Keukenhof Manpadt Haarl_Meer
Leiden Oegstgeest Warmond Voorhout Noordwijk Noordw_hout Lisse Hillegom Vogelenzang Bennebroek Heemstede Haarlem

Bijgewerkt op vrijdag 16 oktober 2020