Trekvaart Leiden - Haarlem
* '(RETURN MAINMENU)' *


.
de Ouden Dam

.

  [down] Een Winters tafereel, vanaf de Oude Dam kijkend over de Haarlemmertrekvaart in westelijke richting op 22 december 2007  [up] 
Afb.(c) RVD

-
bijgewerkt om tien uur op vrijdag 16 oktober 2020
Aantal foto's : 1009
Aantal video : 2
Aantal regels: 49191

HOOFDMENU

4 augustus 2019
Vandaag 'n reactie van dhr. Ed Scholl inzake een onjuistheid over Boerhaave, dit i.o.m. Drs. Brigitte Rink-Ensink bijgewerkt.

13 mei 2019
Vandaag kreeg ik van buurman Jeroen 'n plank welk hij tijdens verbouwings werkzaamheden op zolder had gevonden waar op de achterkant vermoedelijk de bouwdatum van de 6 huisjes aan de trekvaart stond geschreven, 8 october 1914.
U vindt 'n foto van deze plank in keuzemenu 'Postbrug'.

28 juli 2018
Artikel 'strandwallen' met foto uitgebreid! Foto van maquette die staat opgesteld in museum van GOR, genootschap Oud Rijnsburg.

1 juli 2018
Vandaag foto's van Koudenhoorn (Warmond) bijgeplaatst.

4 juni 2018
Er is een foto gemaakt van het Jan Steen huis aan de Jan Steenlaan in Warmond. Net klaar na een grote restauratie.
Foto is bij collage Warmond geplaatst.

1-22 juni 2018
Teksten die in oude stijl zijn vanaf heden omgezet in 'segri script' . Ook alle hoofdletters aan begin van 'n Artikel aangepast.
.
Diverse reklames verwijderd. Alle 54 web pagina's nagekeken, diverse fouten in kolom breedte hersteld.

Febr 2016
Door 'n plots gewijzigde benaderinswijze van Dropbox zijn een x aantal foto's en afbeeldingen verloren gegaan. We hebben de verwijzingen naar die afbeeldingen nu maar verwijderd. Onze excuses daarvoor!!

15 Februari 2014
Vandaag afbeelding en tekst toegevoegd over de historie rond de Collegianten boerderij aan het Moleneind in Rijnsburg (keuze strandwallen in hoofdmenu).

18 maart 2013
Er zijn enige afbeeldingen van Oegstgeest aan keuze Oegstgeest in hoofdmenu toegevoegd. Met dank aan Barones van Zuylen van Nyevelt die welwillend haar fotoboek aan mij wilde afstaan en waaruit ik diverse kopieen nam.

Ook dank aan gemeente Oegstgeest voor het, via internet beschikbaar stellen van diverse gegevens ontrent de historie in Oegstgeest.

17 november 2012
Afgelopen periode de website eens opgefrist en uitgebreid met menu keuzes aan het einde van de diverse websites. Daarmee zijn de ruim 61 aanwezige extra geschiedenissen gemakkelijker bereikbaar geworden en behoeft men niet perse steeds via het hoofdmenu te kiezen waar men heen wilt.

13 oktober 2011
Een mooie diaserie kreeg ik gisteren van John C. over de tram in Leiden. U vindt deze (onder Leiden) in het keuzemenu.

15 juni 2011
Uit het L.D. vernamen wij dat de eendenkooi (aan het einde van de Menneweg in Sassenheim) gerestaureert gaat worden. Intussen is al metershoog onkruid verwijderd en is de toegangssloot vanaf de Kagerplas weer toegankelijk gemaakt. Het is de bedoeling van de kooiker Piet Suurd dat de eendenkooi weer daadwerkelijk in gebruik gaat worden genomen.
Rondleidingen in juni-juli 2011 zijn ook mogelijk
je dient je wel zelf aan te melden tot de donderdag ervoor op de website van de vereniging om zaterdag's om 11.00 am te kunnen deelnemen.

26 maart 2011
Vandaag is het keuzemenu in de hoofdpagina bijgewerkt. Onder internet explorer was er niet iets bijzonders aan te zien doch dat gold niet voor Chrome en- of Firefox browsers.
Dat is dus vanaf heden verholpen!!

23 december 2010
Geachte beheerder 'www.historieleidsevaart.nl',
.
Graag wil even een mededeling doen inzake de Kwaakbrug in Oegstgeest. Zoals u waarschijnlijk weet verkeerd deze brug al heel lang in een deplorabele staat en wordt al jarenlang met lapmiddelen in stand gehouden. Begin deze maand is bij technisch onderzoek gebleken dat de brug zo slecht is dat men het niet meer verantwoord vindt om er zwaar verkeer over te laten gaan.
De brug moet nu echt worden aangepakt/hersteld.
Hoe de gemeente dit wil gaan doen, baart mij enige zorgen. De afgelopen twee jaar zijn in Oegstgeest 2 andere kleinere historische bruggen langs de Trekvaart vervangen door nieuwe bruggen. Deze nieuwe bruggen hebben een standaard ontwerp en zijn uitgevoerd in beton.


Voor zover ik heb kunnen nagaan is de Kwaakbrug als type één van de laatste in Nederland (en zeker de laatste in de provincie). De schuine positionering van de brug over de trekvaart heeft alles te maken met de geschiedenis, die ik u niet hoef uit te leggen.
.
Om te voorkomen dat der Kwaakbrug een zelfde behandeling krijgt als de 2 bruggen die ik hierboven heb genoemd, heb ik de monumentenambtenaar van Oegstgeest en de Historische Vereniging Oegstgeest nadrukkelijk gevraagd hier aandacht aan te schenken. De historiciteit van de Trekvaart gaat voor een deel verloren als de Kwaakbrug door een standaardontwerp wordt vervangen.
Ik wil aan u vragen of u via de website aandacht kunt besteden over de toekomst van de Kwaakbrug.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij altijd e-mailen.

.
Met vriendelijke groet.
.
Marc Laman
laman.bernini-at-tele2.nl14 december 2010
Vandaag zijn er 14 oude foto's van Rijnsburg aan de website toegevoegd. Zie keuze 'Strandwal' in het hoofdmenu.
Met dank aan Hans Bouwman.

Bibliotheek Bollenstreek (mnv. Lyanne de Visser) heeft de verhalen van het project 'de verhalentafel van Anne van Delft' aan de redactie van 'leidsevaart.nl' ter beschikking gestelt en inmiddels zijn alle geplaatst.
Er is in het hoofdmenu (links, 2e regel) een speciaal plaatsje voor vrijgemaakt, kies daartoe 'Verhalen' .
Bron Bibliotheek Bollenstreek

Boek: De blauwe ader van de Bollenstreek

LISSE - Het eerste exemplaar van het boek "Blauwe ader van de Bollenstreek - 350 jaar “Haerlemmer Treck-vaert' - 'Leydsche Treck-vaert' 1657-2007" is vrijdag 11- mei aangeboden aan Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland J. Franssen. Dit gebeurde tijdens een officiële bijeenkomst in Museum de Zwarte Tulp. Hij opende daar tevens de gelijknamige expositie, die tot en met 30 september van dit jaar op deze locatie te zien is.
.
In 2007 is het 350 jaar geleden dat de trekvaart tussen Haarlem en Leiden in het tijdsbestek van ruim een half jaar werd gegraven. Ter gelegenheid daarvan is het jubileumboek verschenen. De trekvaart werd onmiddellijk een uiterst belangrijke ader in het trekvaartennetwerk, dat rond die tijd in Holland ontstond. Voordat de trein zijn intrede deed, was de trekschuit het massavervoermiddel bij uitstek. Gedurende de twee eeuwen die volgden, vertrokken vanuit Haarlem en Leiden negen trekschuiten per dag. In het topjaar 1677 werden in totaal 148.000 passagiers tussen beide steden vervoerd. Toch ligt het belang van de trekvaart niet alleen in het personenvervoer. In de loop van de tijd werd zij een uiterst belangrijke levensader in de Bollenstreek. Buitenhuizen werden er langs gebouwd, bedrijven gevestigd en goederen vervoerd.
.
Kwaliteiten
De trekvaart is nog altijd belangrijk voor de waterhuishouding, maar het geheel ligt er temidden van een veranderend landschap wat verloren bij. Betrokkenen hopen dat de viering ertoe bijdraagt, dat de kwaliteiten van de trekvaart in de toekomst beter benut worden. Het jubileumboek is tot stand gekomen op initiatief van het Provinciaal Historisch Centrum Zuid-Holland van het Erfgoedhuis Zuid-Holland en het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. Zeven auteurs belichten diverse aspecten van de trekvaart. Gerard van Kesteren schetst deze als onderdeel van het trekvaartennetwerk, dat vanaf de zeventiende eeuw als een eerste openbaarvervoersysteem in Nederland tot stand kwam. Jan Beenakker geeft een beeld van de aanleg, het gebruik en het beheer. Carly Misset beschrijft een 'literaire trekvaarttocht' en Marca Bultink gaat in op 'wonen en werken langs de trekvaart'. Miep Smitsloo-De Graaff geeft een schets van het Leidse 'Tolhuysch' te Oegstgeest en Iman Zorge vestigt de aandacht op 'natuur, milieu en ecologie'. Reisauteur Karin Evers neemt de lezer mee in een boottochtje door de vaart anno nu. Tenslotte wordt ingegaan op een 'hopelijk mooie toekomst'.
.
Het boek is geschreven onder redactie van Roel Pots, Johan Knoester, Arjen Amsen, Misset en Bultink, die ook de eindredactie voor haar rekening nam. De beeldredactie werd verzorgd door Wim Bosch, Liesbeth Brouwer, Webmaster, Marga Bultink en Johan Knoester. Het boek is uitgegeven door uitgeverij Primavera Pers in Leiden. Het telt 160 pagina's en bevat circa tweehonderd illustraties in kleur.
.
De uitgave is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Nederlandse Waterschapsbank, Boekenfonds Elisabeth Grent/F.J.A.M. van der Helm, het Hoogheemraadschap van Rijnland en verschillende gemeenten: Bloemendaal, Haarlem, Hillegom, Heemstede, Leiden, Lisse, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Teylingen.
.
Uit de Witte weekblad van 16 mei 2007

Schietspel Zeerovers

Bewaak het fort aan de trekvaart (klik op afbeelding)
(spel aangeboden door oa. Maritiem Museum)


Onlangs acht afbeeldingen uit de kaartenbak van 'des Heeren' Gerstecoren en van der Walle op de website ingevoegd. Originele kaarten van het plan tot het graven van de trekvaart. U vindt de kaarten weer terug.
in de hoofdmap bij Leiden, Oegstgeest, Noordwijk, Lisse / Hillegom, Vogelenzang en Haarlem.


  Conditien, waarna de Heeren Commissarissen van het Zandpad tusschen Haerlem en Leyden presenteeren te verhuuren de Tollen, die aan yder der respective Tol-Hekken tusschen de twee voornoemde Steden moeten worden betaald.
Lees het vervolg bij (beide) tolhekken of gebruik de volgende LINK

Start Auteur Bron Agenda Uitleg Nieuws Vlootshow History Boek/Actie Reacties Links Zoeken
Verhalen Poelgeest Trekschuit Tolhuysch Postbrug Strandwallen Algemeen Boerhaave ZwarteTulp Keukenhof Manpadt Haarl_Meer
Leiden Oegstgeest Warmond Voorhout Noordwijk Noordw_hout Lisse Hillegom Vogelenzang Bennebroek Heemstede Haarlem

Bijgewerkt op vrijdag 16 oktober 2020