Trekvaart Leiden - Haarlem
Met name 'Oud Poelgeest' bekeken
.
( H O O F D M E N U )


  [down] Kasteel Oud Poelgeest  [up] 
Afb.(c) RVD


  [down] Ingang van kasteel Oud Poelgeest  [up] 
(oktober 2007)
Afb.(c) RVD


Historie OUD POELGEEST

  Deze buitenplaats, gelegen aan de Trekvaart heeft een lang verleden. Voordat de trekvaart werd gegraven lag kasteel Oud-Poelgeest aan het riviertje De Maerne. “Polgest” stond al met twee boerderijen (10 hectare) op de goederenlijst van de Utrechtse Sint Maartenskerk, die werd opgesteld tussen 777 en 866.
.
  De woontoren van de familie van Poelgeest wordt al in 1320 genoemd in een leenbrief van Dideric, burggraaf van Leiden, die het Huys in leen geeft aan IJsbrandt Heinriczoen van Poelgeest.
Hoe oud het huis toen al was, is niet meer na te gaan. De oom van IJsbrandt, Floris van Alkemade veroverde echter het huis en sindsdien was het huis in bezit van de Van Alkemades. (De Poelgeesten vertrokken naar Koudekerke, waar het Huis Hoorne werd overgenomen en daarna Groot-Poelgeest heette). Vervolgens droeg Florus van Alckemade het kasteel over aan zijn halfbroer Hendrikus van Poelgeest.
Er is aanleiding om aan te nemen dat tijdens de Hoekse en Kabeljouwse Twisten, de woontoren is verwoest. Vermoedelijk is het daarna niet meer opgebouwd.
Wel is op het terrein een woonhuis gebouwd,
Waterput uit 1550.
naast de nu nog bestaande waterput van 1550. Deze bestaat uit een opbouw van blauwe hardsteen, bestaande uit drie segmenten met pilasters en kapitelen. Helaas is de smeedijzeren constructie erboven door de tijd verloren gegaan. In 1438 werd de Kwaakbrug over de, toenmalig nog De Maern geheten, grenzend aan het landgoed gebouwd.
.
Het huis moet vlak bij de toegang vanaf de weg hebben gelegen. Een afbeelding op het Lancaarttapijt (Lakenhal/Leiden) zou daarvoor een bevestiging kunnen zijn.
.
Boven het woord Alkemade staat het huis, onder het woord Poel staat de ruïneuze toren.

.
  Oud Poelgeest bleef in bezit van de van Alkemades tot 1615, toen het verkocht werd, de eigenaars woonden in Belgie en het was te lastig om tijdens de 80-jarige oorlog het oude huis aan te kunnen houden. Bij de ruïne in 1560 stonden twee poorttorens, die beschreven zijn als Wagenhuys en Berchhuys.
.
Buchelius 1612, impressie van ruïne van Oud Poelgeest.
  De toen bekende geleerde Buchelius heeft er in 1612 nog een tekening van gemaakt om de verkoop te bevorderen
uiteindelijk werd het gekocht door Cornelis van Lochorst die in 'Warmond' het kasteel Lochorst bewoonde. Hij kocht het geheel bedoeld als erfgoed voor zijn kinderen.
.
Landmeter J.Dou werd gevraagd (in 1633) een plattegrond van het gebied te maken.

.
  In 1644 werd het gebied met ruïne gekocht door Constantin Sohier (1624-1671). Hij was 19 jaar, zijn zéér rijke vader was net overleden, en hij had de boodschap gekregen de familie eer weer te herstellen, en daar de nalatenschap voor te gebruiken. Zijn voorouders hadden als Waalse vluchtelingen uit Bergen (Mons), alles achter moeten laten, wegens de Spaanse Inquisitie. Sohier is 20 jaar is bezig geweest om door middel van documenten, zijn afstamming van de franse koning Filips I te bevestigen. Daarmee wilde hij aantonen dat hij recht had op de titel: ‘de Vermandois’.
.
Roeland Roghman ca. 1646 Oud Poelgeest.

.
  Zijn genealogische zoektocht is in een boek opgetekend. Het werd in 1661 uit gegeven
in dat jaar werd hij ook in de Hollandse Ridderschap ingeschreven. Nu kon hij de aankoop van Oud Poelgeest gebruiken om een nieuw kasteel, omgeven door een slotgracht, te laten bouwen.
Al na een maand werden bouwplannen bij de Stad Leiden ingediend. Het nieuwe kasteel is niet op een vierkant of rechthoek gebaseerd zoals alle nieuwe buitenplaatsen van die tijd. De twee vooruitspringende hoektorens doen sterk denken aan de afgebroken ruïne.
De soberheid en symmetrie van het geheel maken het tot een moderne variant van de Hollandse classicistische bouwstijl, die toen de Italiaensche Stijl werd genoemd. De afwijkingen van de heersende bouwstijl doet vermoeden dat er veel eigen ideeën in verwerkt zijn.
.
Voorbeeld van een formele tuinaanleg ca. 1660.

.
Het huis ligt midden op de diagonalen. Rechthoekige singels met een halve maan voor- en een parterre achteraan. De tuin zal in dezelfde stijl zijn aangelegd. Delen ervan zijn nu nog terug te vinden.
.
  Het huis is vermoedelijk niet bewoond geweest door Constantin, maar door de enige dochter met
Cornelis Pronk, 1729
T ’ Huys Arensteyn bij Leijden.
haar man, Johann Rautter von Arnstein geheten. Daarom heeft het huis ook een tijdje ’t Huys Arensteyn geheten.
.
  Uiteindelijk is het in 1724 aan dokter Herman Boerhaave (1668-1738) verkocht door een achter-kleindochter van Constantin Sohier de Vermandois. Boerhaave woonde in Leiden en was een tijdlang naast hoogleraar Medicijnen ook hoogleraar Botanie. In die functie had hij het beheer over de Hortus Botanicus ('s-werelds eerste botanische tuin), die al sinds 1590 Leiden sierde. Die was echter niet groot genoeg om alle boomzaden te kunnen opkweken die door de VOC werden meegenomen op zijn verzoek
tevens kreeg hij van zijn buitenlandse studenten, die na hun studie naar eigen land terug keerden,veel zaden toegestuurd.
Nieuwe loten aan een tulpenboom van ca. 275 jaar oud.
De bomen konden wel in Oud Poelgeest staan. De enige nog overgebleven boom, die met zekerheid (alhoewel door anderen toch weer tegengesproken) door Boerhaave gepland, is de tulpenboom (Liriodendron Tulipifera). Deze is inmiddels wel vergaan, maar er zijn drie jonge bomen uit deze oeroude vergane tulpenboom ontsproten.
.
  Ten tijde van de kleindochter van Boerhaave in 1781 werd een deel van de rechthoekige singel gedempt evenals een deel van de omringende gracht rond het huis. Daarbij werd de stenen toegangsbrug afgebroken.
De tulpenboom bleek op een heuveltje op een eilandje in een vijver te staan, maar ook de vijver werd gedempt.
.
  Aan de Vliet (Trekvaart) stond in 1729 een geel geverfde tuinkoepel. (te zien op de tekening van C.Pronk) Door het dempen van een deel van de gracht kon over het hele terrein een engelse landschapstuin aangelegd worden. Van het huis werden de kruisvensters vervangen door empirevensters. Daartoe werden de onderzijden van de vensters verlaagd. Toen de achterkleindochter van Herman Boerhaave in 1835 overleed, verkochten haar vier kinderen het huis aan Mr.Lodewijk Caspar Luzac, die staatsraad en curator werd van de universiteit van Leiden.
.
  In 1837 werd een tekening van de tuin gemaakt door landmeter W.I. van Campen, na de overstroming van de Haarlemmermeer tijdens Nieuwjaarsnacht in 1836.
Kaart van Oud Poelgeest 1837 door landmeter W.I.van Campen.

De veranderingen die bij de aanleg van de Engelse Landschapstuin zijn ontstaan, komen hier duidelijk naar voren. De ‘laan’, die altijd vanaf het toegangshek bij de halve maan recht op het huis liep, werd weggehaald. Er kwam een nieuwe weg die langs de boerderij in de rechter bovenhoek liep.
Het landleven werd in de tuinarchitectuur opgenomen. De parterre, die tussen twee slootjes lag, werd vergroot door demping van de rechtersloot. Paden liepen slingerend door de open en beboste stukken, de rechthoekige waterpartijen kregen een vloeiende vorm met wandelpaden ernaast. Tuinhuisjes in diverse stijlen werden geplaatst om aangenaam te kunnen verpozen.
.
  In 1850 werd Oud Poelgeest verkocht aan Jhr.mr.D.T.Gevers van Endegeest, die het kocht om te voorkomen dat er een kostschool in gevestigd zou worden. In 1856 verhuurde hij het huis aan Gerrit Willink (1814-1876) uit Bennebroek. Zijn erfenis, 'Huis te Bennebroek', (dat ook al bewoond was geweest door een zoon van Constantin Sohier de Vermandois) werd grondig verbouwd, en hij zocht een fraai onderkomen tot de verbouwing klaar was.
.
  In 1854 werd Oud Poelgeest gekocht aan de heer van Bennebroek, Gerrit Willink die het bewoonde tot 1866. Meteen werden plannen tot een grote verbouwing gemaakt. Mr. Gerrit Willink was in de ban van de tijdgeest. Gewone saaie buitenplaatsen uit de 17de eeuw, werden in heel Nederland van torens voorzien om ze een adellijk aanzien te geven (in die tijd bijvoorbeeld, werd de markante toren van het kasteel Euwsum afgebroken).
Eén van de drie ontwerpen met ui-vormige torens, vermoedelijk door Eli Saraber.
Voor Mr. Gerrit Willink was dat een reden om architect Eli Saraber te vragen torens met eenzelfde ui-vorm voor zijn huis te ontwerpen. Er kwamen wel drie torens
de middelste werd enorm groot, de twee andere waren wat kleiner. Gelukkig is dat niet door gegaan.
Vermoedelijk was de constructie van het huis niet stevig genoeg om die enorme ui te dragen. De andere uivormen zijn wel geplaatst. Voor de stevigheid zijn de vensters dichtgemetseld die in de muurdelen eronder zaten, en er zijn zware stalen balken gebruikt om de muur bovenin te verstevigen. Het achterdak werd verhoogd en de daklijn werd licht gebogen. De veranderingen aan het huis, zoals op deze tekening te zien is, zijn niet door gegaan.
Neogotische kapel (1856) aan de Haarlemmertrekvaart, met brug uit 1654.

.
De gele tuinkoepel aan de Trekvaart, die in 1835 al op instorten stond, werd in 1856 vervangen door het neogotische kapelletje waarin Mr. Gerrit Willink zelf voorging bij godsdienstoefeningen, die voor het personeel werden gehouden.
Hij was uit de Hervormde kerk van Heemstede gestapt, (waar hij vandaan kwam) en hij had zich aangesloten bij de engelse sekte van Darbisten. De Darbisten zijn de volgelingen van John Nelson Darby (18/11/1800 - 29/04/1882). Daar Darby, als lid van de Anglicaanse kerk zich niet kon vinden in deze overtuiging
allerlei uitwendig vertoon was Darby namelijk een gruwel, verbrak hij in 1828 zijn verbintenis. Hij stond een broederschap voor van ware gelovigen die vooral hun kracht zouden zoeken in geestelijke kracht.
.
  Nadat het huis in handen kwam van de achter-kleindochter van Gerrit Willink, werd het huis in 1940 verkocht
hotel & congrescentrum
aan de Gemeente Oegstgeest.
.
In de periode 1940 - 1944/45 werd het oa. gebruikt door het Nederl. leger, het hoofdcommando van de Duitse weermacht en in 1945 het Canadese geallieerde leger die het uiteindelijk in uiterst onredderde staat achterlieten.
Een anekdote is dat het daarna bezocht werd door Jan Wolkers die beide tillenbeesten, die de schoorsteenmantel sierden meenam voor eigen gebruik. Inmiddels is een ervan weer teruggevonden (in 2013).
.
Gemeente Oegstgeest werd in 1940 eigenaar en verkocht het in 1999 aan een stichting die het op hun beurt aan de Stichting Beheer en Exploitatie Oud Poelgeest verhuurd, die het huis en het terrein met het koetshuis en andere opstallen exploiteert als hotel en congrescentrum. Met de baten ervan wordt het complex nu onderhouden.

In 2008 is een der torens volledig gerestaureerd. De andere toren zou nog volgen, maar eerst sparen want de kosten van restauratie worden geschat op 1 miljoen Euro. Overigens gaan er geruchten dat die stichting alweer failliet is.
.

.
De mysterieuze badkamer in kasteel Oud Poelgeest.

.
In 1835 zijn er voor de verkoop van Oud Poelgeest 3 plattegronden getekend. Het zijn de oudste plattegronden die er van het huis bestaan. Daarop staat de badkamer al aangegeven. Die moet er dus vóór die tijd in aangebracht zijn. De eigenaar was in die tijd Mr. Alexander, baron van Rhemen van Rhemenshuizen (1783-1823) Hij was in 1805 getrouwd met Sofia Dina van Leyden, de achter-kleindochter van Boerhaave. Tussen 1814, nadat Sofia, Oud Poelgeest erfde van haar tante Sybilla Maria van Leyden –de en 1823 heeft de baron verschillende veranderingen op Oud Poelgeest in gang gezet. Zo werden de kruisvensters vervangen door empirevensters er kwamen twee kolomkachels die in nieuwgebouwde nissen werden geplaatst. De brug werd afgebroken, de gracht werd aan de voorzijde gedempt om de entree makkelijker te kunnen bereiken. Tevens werd één van de sloten langs de parterre gedicht. En de tuin werd veranderd van een formele tuin in een engelse landschapstuin. Het is goed mogelijk dat er nog meer veranderingen zijn geweest, maar die zijn niet met zekerheid aan te geven. En in het onderhuis werd een moderne badkamer aangelegd.
.
Tuinmanswoning
Rechts van de oprijlaan, nabij de oude waterput uit 1551 staat een 18de-eeuwse uit bakstenen opgetrokken woning. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken pand bestaat uit anderhalve bouwlaag onder een met pannen gedekt dak aan een zijde afgewolfd, aan de andere zijde met topgevel voorzien van vlechtingen.
.
Bouwsporen in de gevel wijzen naar een veranderde vensterindeling. De naar het oosten gerichte voorgevel heeft een toegangsdeur met smal bovenlicht en daarboven een getralied verdiepingsvenster, aan weerszijden een meerruits schuifvenster.
Bij de rechter zijgevel zijn twee meerruitsvensters waarboven twee rechthoekig nissen van dichtgezette vensters, aan de linker zijgevel een luik in de top.
Er is ook een achteringang.
.
Waardering:
De tuinmanswoning is van algemeen monumentaal belang geacht:
- vanwege de ouderdom
- als voorbeeld van eenvoudige doch harmonische architectuur
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de overige onderdelen van de buitenplaats Oud-Poelgeest.
.
Het preciese bouwjaar van dit 18de-eeuwse gebouw is onbekend.
.

.
Kasteel Oud-Poelgeest B.V.
Poelgeesterweg 1
2341 NM Oegstgeest

.


Samenstelling van dit artikel:
Reginald H.A. van Dommelen,
Drs.Brigitte Rink-Ensink

.

.

.

.
Meer over Kasteel Poelgeest
  In de Oegstgeester Courant van week 42 lazen we dat de put op het terrein van kasteel Oud Poelgeest door Spaanse troepen was aangelegd in 1550 en dat het kasteel zelf in 1572/1573 werd verwoest door de Spanjaarden. Echter dit verhaal klopt niet.
.
  Het kasteel was lang daarvoor
Roghman 1646, tekening van
ruïne van Huys Oud Poelgeest.
al een ruïne (vermoedelijk is het tijdens de Hoekse en Kabeljouwse twisten van ca. 1420 al onbewoonbaar gemaakt) en het werd dan ook niet neer gehaald door de Spanjaarden. Een tekening van Roghman van 1646 laat het kasteel (nog steeds) als een ruïne zien.
.
Keizer Karel V
  In 1550, het jaartal dat op de put staat vermeld was Karel V nog keizer van het Heilige Roomse Rijk..
Karel V verdeelde vlak voor zijn dood zijn rijk in twee gedeeltes, het Oostenrijkse deel (zijn erfenis) ging naar zijn broer Maximiliaan en het erfdeel van zijn moeder de Spaanse prinses Johanna de Waanzinnige ging naar zijn zoon Philips II, die dus ook in Spanje ging wonen. (zie Wikipedia bij Karel V)
In 1549 had hij met de Pragmatieke Sanctie bepaald dat de Zeventien Provinciën steeds als één geheel overerfd moesten worden. In 1555 droeg Karel de regering van de Nederlanden over aan zijn zoon Filips II. Die was erg vroom Katholiek en wilde de Reformatie in zijn erflanden de kop indrukken.
Filips II besloot dat de harde lijn gevolgd moest en in 1566 stelde hij de hertog van Alva aan als landvoogd van de Nederlanden om de opstand te beteugelen. De bijnaam van Alva was de ijzeren hertog
een naam die hij eer aandeed gezien zijn brute optreden. Hij voerde meteen de drie opdrachten van Filips uit, namelijk de opstandelingen straffen, ervoor zorgen dat alleen het katholieke geloof in de Nederlanden beleden zou worden en centralisatie van het bestuur invoeren. Hij nodigde de edelen van de opstandige gebieden uit voor een gesprek. De meeste edelen doorzagen dat het een list was. In 1568 probeerde Willem van Oranje, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, Alva te verdrijven uit Brussel. Het ging hier nadrukkelijk om een opstand tegen Alva en niet tegen de koning. Behalve de Raad van Beroerten voerde Alva ook een zware belasting in: de Tiende Penning.
.
  De Tachtigjarige Oorlog (in de modernere geschiedschrijving ook wel 'De Opstand' of de Nederlandse Opstand genoemd) is de naam voor een opstand en strijd in de Nederlanden (1568-1648, met het Twaalfjarig Bestand in de jaren 1609-1621). De oorlog begon als opstand van het centrum van de Europese economie tegen het machtigste rijk in Europa, het Spaanse Rijk onder Philips II. Tijdens de oorlog ontstond in 1581 de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en werd zij een wereldmacht, vooral op maritiem gebied. In combinatie met de imperial overstretch van het Spaanse Rijk zorgde de zeemacht van de Nederlanden ervoor dat de Republiek het conflict, dat aanvankelijk meer op een burgeroorlog leek, kon overleven. De Republiek beleefde tijdens de zeventiende eeuw een Gouden Eeuw op economisch, wetenschappelijk en cultureel gebied.
.
Heerlijkheid Oegstgeest en Poelgeest
  In 1398 werden Oegstgeest en Poelgeest samen
'n brug overspant de gracht voor het kasteel.
gevoegd omdat er te weinig mannen in deze dorpen waren om aparte dingbanken te vormen. (Dingbanken waren de toenmalige rechtspraakorganen)
De stad Leiden was gerechtigd om in geval van oorlog alle stenen- en andere grote gebouwen neer te halen binnen ca.7 kilometer rond de stad.
In Poelgeest stond stamslot van de familie Poelgeest. Toen dit slot door erfenis in handen kwam van de fam. Van Alkemade, verplaatste Willem van Poelgeest zijn stamslot naar Koudekerken, dat daar Groot Poelgeest werd genoemd.
Tijdens de Hoekse en Kabeljouwse Twisten werden alle kastelen in de omgeving van Leiden vernield. De familie Van Alkemade liet een groot huis bouwen op het terrein van Oud Poelgeest, en daarbij werd een put geslagen.
.
Waterput
  In 1550 trouwde Margriet van Alkemade met Philips de Hamal ende de Monceaux, hoveling aan het hof van Keizer Karel V in Brussel. Ter gelegenheid daarvan werd een geslachtslijst van de bruid opgesteld om daarmee aan te tonen dat zij afkomstig was van twee ridderlijke geslachten. Bij die gelegenheid werd er een kostbare putopbouw aangeschaft van blauwe hardsteen, bestaande uit drie segmenten met pilasters en kapitelen. Een smeedijzeren opbouw zal het geheel wel bekroond hebben..
In 1554 en 1560 zijn meldingen in het huis archief van Van Alkemade waarbij beschreven is dat er een ' 'wagenhuys' en een 'berchhuys' (1554) en een grote eikenboom binnen de poort van het huis van Alkemade in Oegstgeest staat. en dat er een put voor aan de brugge op het Huys van Alkemade staat (1560) Zij kregen 2 kinderen Willem en Carel. De laatste werd door Karel V ten doop geheven. Philips overleed in 1557. Of Margriet op Oud Poelgeest is blijven wonen is maar de vraag. Haar woning blijkt tijdens het beleg vernield, want in 1598 heeft zij in Leiden een aanvraag ingediend om haar woning weer op te mogen bouwen. Zij stierf in 1608. Haar zoon Carel overleed op 27 jarige leeftijd in 1582. Haar kleinzoon Willem de Hamal erfde later Oud Poelgeest.
.
  De Spaanse troepen kwamen pas in 1568 in de Nederlanden, maar de put stond er al veel langer.
In 1615 werd de heerlijkheid Oegstgeest en Poelgeest met 'de tienden, de thynsen en alle andere gerechtigheden' verkocht aan de Stad Leyden, die een gedeelte van het grondgebied nodig had voor uitbreiding, zodat de 'Stad lag rondomme in haer eygen gebied'. In datzelfde jaar verkocht Willem, graaf van Gomignyes en des Heyligen Rijks Vrijbander Heer van Hamal ende tot Monceaux, kleinzoon van Philippe Hamal de Monceaux en Margriet van Culemborg, erfgename van Oud Poelgeest/Alkemade de ruïne aan Cornelis van Lochorst voor f.30.000.-
Naar aanleiding van deze verkooptransactie werd door Mr.Jan Pietersz. Dou, 'geswooren lantmeter van Rijnland' een kaart gemaakt waarop alle percelen beschre­ven staan. Deze kaart is helaas onvindbaar gebleken.
.
Alcemade
  Buchelius heeft de tekening van Poelgeest (hier Alcemade genoemd) van de volgende tekst voorzien­:
In't jaer van julio 1612 gaende buyten Leyden wandelend langs de Marne, wesende een vande Weteringe ofte Vlieten van de Leede daer het clooster ter Lede sijnen naem aff heeft, ende Does daer het Huys noch sijnen naem van behout, ende de Poel waer aff noch comen Abspoel, poelbrug enz. ende alwaer gesien de relliquen van het vervallen Huys van Alckemade dat het gemeen volck noempt het Huys vanden 'rijcken vrecken' daer verscheyde fabulen aff vertellende / Dit Huys heeft eerst den naem van poelgeest gehadt ende is lange jaren aen het geslachte van Alcemade geweest waer aff een dochter gehuwt met IJsbrant Coulster tselve op haeren soon Willem heeft gebracht die daerom sijn vaders naem verlatende den name van Alckemade metten goederen heeft aengenomen waervan de dochter met Johan van Culem­borch gehuwt is, wiens dochter Margar­etha getrout sijnde met een Flipe van Hamal (ende Monceau), dese heerlickheyt op haere kijndere gelaten heeft die dselve mette omliggende veijlende sijn (veilen/verkopen) / de Wapenen vande geslagte die de heerlickheyt beseten hebben zijn dese.
.
Out Teylingen of Lochorst
  Cornelis van Lochorst was sinds 1639 de bewoner van het nabij gelegen kasteel 'Out Teylingen of Lochorst'. Hij kocht Poelgeest als erfgoed voor zijn kinderen. In 1644 verkoopt zijn zoon Adam, Oud Poelgeest aan Constantin Sohier. Deze verkoop bracht Lochorst in problemen met zijn zusters omdat hun vader het 'goet' gekocht had als erfgoed voor zijn gehuwde dochters. De zusters spanden een rechtszaak aan: het Hof van Holland deed in 1662 daarover een uitspraak.
In 1663 kocht Hieronymus van Beverningk het kasteel.
.


.

  [down] De waterput (c.1550) op terrein van kasteel Oud Poelgeest  [up] 
Afb.(c) RVD


  [down] Kasteel Oud Poelgeest  [up] 
Afb.(c) RVD


  [down] Kasteel Oud Poelgeest rond 1700.  [up] 
Afb.(c) BRE
  Tekenaar Klock tekende rond 1700 deze afbeelding van kasteel Oud Poelgeest. Rechts is de Kwaakbrug, op de voorgrond de “Haerlemmer Treck-vaert' zichtbaar.
Een opvallend detail: Het gele theehuis, naast de Kwaakbrug is op deze tekening uit 1700 nog niet aanwezig. Ook de torens op het kasteel zijn nog niet gebouwd.
.


  [down] Voorzijde kasteel Poelgeest  [up] 
Afb.(c) RVD


  [down] Een zijaanzicht van kasteel Oud Poelgeest  [up] 
Afb.(c) RVD


  [down]Het Huys te Poelgeest.  [up] 
Afb.(c) BRE
  Huize Poelgeest, gelegen oa. aan de (oude rivier 'Die Maern') tegenwoordig de “Haerlemmer Treck-vaert' in Oegstgeest. In N.O. richting ziet u de in 1438 aangelegde Quakelbrugh, die de eerste vaste verbinding vormde tussen de Slickpoelken en des Graven Rietveld.
.

.

  [down]Kasteel Poelgeest 1730  [up] 
Afb.(c) HR


  [down] Het kasteel ondergaat groot onderhoud  [up] 
(oktober 2007)
Afb.(c) RVD


  [down] Foto van kasteel Oud-Poelgeest (ca. 1905)  [up] 
(bron: gem. archief Oegstgeest)


  [down] Een oude foto van Kasteel Poelgeest  [up] 
Afb.(c) RVD

Start Auteur Bron Agenda Uitleg Nieuws Vlootshow History Boek/Actie Reacties Links Zoeken
Verhalen Poelgeest Trekschuit Tolhuysch Postbrug Strandwallen Algemeen Boerhaave ZwarteTulp Keukenhof Manpadt Haarl_Meer
Leiden Oegstgeest Warmond Voorhout Noordwijk Noordw_hout Lisse Hillegom Vogelenzang Bennebroek Heemstede Haarlem

Bijgewerkt op vrijdag 16 oktober 2020


.
naar boven (up) E-Mail Telwerkje Pageviews Hoofdmenu