Trekvaart Leiden - Haarlem

( H O O F D M E N U )

Tolgeld betalen in Warmond heel normaal
(tot 1954 betaalden de mensen om Warmond in te kunnen)

.

  [down] Welkom in Warmond  [up] 
Afb.(c) LD

In 1486 sluiten de Abdij van Egmond en het mannenklooster van de Bernardieten een overeenkomst die wederzijds een vrije overtocht van beide oevers garandeert.
Later bedacht een slimmerik dat je voor het gebruik van de overtocht tol kon laten betalen. In Warmond verscheen op twee toegangswegen een tol. De tollen bleven tot 1954 in gebruik, tot grote ergenis van velen die de tol passeerden.
.
Maar er was echter een plek waar men zonder tol te behoeven te betalen toch naar Warmond kon komen en dat was de route over de 'Oude Dam', het zogenaamde 'kerkepad' wat vroeger de verbinding vormde tussen de Abdij van Rijnsburg en het mannenklooster Marienhaven in Warmond. Dit zogenaamde 'kerkepad' liep door polder tot aan de spoorlijn, spoorpad en vervolgens met een brug over de 'Donau' door de weilanden
een route die tot de dag van vandaag nog steeds toegankelijk is, evenwel dat de Oude Dam nu doorsneden wordt door de Haarlemmertrekvaart, t.h.v. de Postbrug.
.
Een korte terugblik:
In 1902 verkoopt een kleinzoon van Baronesse van Limburg Stirum het kasteel (Abtspoel) aan de Leidse fabrikant Krantz. Hiermee werd het contract met pachter Feun verbroken en de tolbrug Warmonderhek, het tolrecht en de brug werden op een openbare veiling voor f.21.151,- verkocht aan J.J. Leenen, een bekende slager in 's-Gravenhage.
.
In 1954 werd de tol aan het Warmonderhek als laatste in Nederland opgeheven. De opheffing werd 325 jaar na dato op 1 juni 1954 uitbundig gevierd met een historische optocht (zie foto) en een toneelstuk met als titel 'Tol van Warmond Exit' dat speciaal voor de gelegenheid werd geschreven door David Le Feber.


  [down] Tol 'Warmondt' oa. het Warmonderhek over de 'Leydsche Treck-vaert'  [up] 
Afb.(c) HR

  Heel bijzonder dit tolhek wat tot 1954 in gebruik was. Een plek met een historie die ver terug in de tijd gaat. Op deze plaats was in 1400 reeds een voetveer wat de oevers met elkaar verbond. In 1637 werd een stenen brug aangelegd door Jacob van Wassenaar die meteen daar een octrooi voor brugrechten aanvroeg en om daar tolheffing te kunnen vragen. Maar toen in 1795 door de komst van de Fransen en het ontstaan van de Bataafse republiek alle grafelijke tollen werden opgeheven ging de tol aan het Warmonderhek gewoon door ondanks protesten van de omwonenden. Ook toen Nederland in 1811 werd ingelijfd bij het keizerrijk Napo'Leo'n betekende dat nog niet het einde van de tolheffing op deze brug.
.
Nog erger werd het in Warmond toen er in 1843 ook op de Herenstraat tol werd geheven door de Vrouwe van Warmondt nadat deze werd bestraat. De Warmonderbrug werd in 1902 tijdens een openbare verkoping geveild voor 21151,- gulden en kwam daarmee in handen van de heer Leenen uit Den Haag.
In 1920 werd er door de gemeente verwoede pogingen gedaan de tolrechten van de brug in handen te krijgen maar deze pogingen liepen op niets uit totdat in 1953 de eigenaresse, mevr. Van Leenen - Overgauw werd afgekocht en daarmee was de tolheffing in 1954 definitief teneinde.


  [down] De kanaalbrug bij Oegstgeest - Warmond  [up] 
Afb.(c) RVD


  [down] Driesprong van 3 rivieren  [up] 
Afb.(c) RVD


  [down] De brug bij Warmond over de vaart c.2006  [up] 
Afb.(c) RVD


  [down] Oude toren in Warmond in 2008  [up] 
Afb.(c) DT


  [down] Huis waar Jan Steen woonde tussen 1656 en 1660  [up] 
Afb.(c) DT

.

  [down] Huis van Jan Steen in 2018  [up] 
Afb.(c) RvD

In het voorjaar van 2018 werd de gehele opstal gerestaureerd, het dak werd nagezien, evenals de raam kozijnen, voegen en schilderwerk.
De moeite waard het eens te bezoeken, informatie bij VVV in Warmond.


  [down] Het Achterpoelbuurtje, van woesternij (c.1460) herschapen tot villawijk  [up] 
(Achterpoel heet tegenwoordig 'Poelmeer')

  In 1983 werd een aanvang gemaakt om de achterpoel waar oa. het openlucht zwembad Poelmeer was gevestigd te gaan bebouwen. Tot dan was het alleen bewoond door Willemse die daar 'n jachtwerf runde. De grond werd ge-egaliseerd, op de plek van het oude zwembad Poelmeer verschenen vele villa's die werden gebouwd door aannemer Meerenburg uit Leiderdorp. Geschakelde villa's maar ook enkele, uit eigen ontwerp villa's werden in rap tempo uit de grond gestampt.


  [down] v i l l a g e - w a r m o n d a m  [up] 
Afb.(c) HR


  [down] Het Huys te Warmond.  [up] 
Afb.(c) HR

  Het buitenhuis Huys te Warmont met restanten van het vorige, oude middeleeuwse kasteel van de Heren van Warmond is omgeven door een slotgracht en een prachtig strandwal bos.
.
  Eerst woonde Dirk van Warmunde er en vanaf 1290 het geslacht Van den Woude. Na de moord op Aleid van Poelgeest gaf de graaf van Holland, Hertog Albrecht van Beieren, in 1393 opdracht het Huys te verwoesten. Maar pas in 1420 stak Jan van Beieren het Huys in brand in zijn strijd tegen zijn nicht Jacoba van Beieren , die zich in het nabijgelegen Slot Teylingen in Sassenheim had verschanst.
.
  Haarlemse benden (?) staken in 1426 het Huys opnieuw in brand, waarna het rond 1470 herbouwde kasteel als steunpunt van de "Kabeljauwen" diende, die toen in gevecht waren met de "Hoeken" (Hoekse twisten).
.
In 1526 liet Jacob van den Woude het prachtige kasteel na aan zijn nicht Maria van Mathenesse, die getrouwd was met Jan van Duvenvoorde, Heer van Wassenaar.
.
  Tijdens het beleg van Leiden (1573) werd het ditmaal door de Spanjaarden vernield. Reden van deze vergelding was waarschijnlijk dat de zoon van Johan van Duvenvoorde als een van de "watergeuzen" op 1 april 1572 was betrokken bij de verovering van Den Briel door de watergeuzen.
.
  Johan liet het Huys in 1579 geheel opnieuw in oude stijl herbouwen. Kasteelheer Cornelis Pieter van Leyden gaf het in 1780 zijn huidige classicistische aanzien en hing een prachtige klok (uit 1392) in een van de typisch kenmerkende torens.
.
  Het Huys wordt tegenwoordig particulier bewoond en is mede daardoor alleen op afspraak te bezichtigen, het mooie strandwalbos van 22 hectare is overigens wel voor publiek doorlopend toegankelijk.
.
Bron: VVV Warmond


  [down] Op deze kaart ziet u de locatie van Huys Ter Warmondt  [up] 
Afb.(c) RVD


  [down] Film over Warmond  [up] 

(klik op foto)


  [down] Film over sleepboot de Adelaar, klik HIER voor een presentatie.  [up] 


  [down] Kinderboerderij op Koudenhoorn - Warmond  [up] 
Afb.(c) RvD
Natuurgebied Koudenhoorn, met veel bos en weilanden, met oa een kinderboerderij, het Paviljoen, prachtig strand, heel veel aanlegplaatsen, schommels, klimrekken, honden uitlaatstrand en nog vele andere zaken. Een bezoek waardig!
.

  [down] Prachtig strand op Koudenhoorn  [up] 
Afb.(c) RvD


  [down] Molen van Hans Roest aan de Leede  [up] 
Afb.(c) HR


  [down] De wipwatermolen aan de Leede in Warmond.  [up] 
Afb.(c) RVD

.

  [down] Broek- en Simontjes molen - Warmond  [up] 
Afb.(c) RVD
  Weinigen bevaarders van deze sloot, tussen de Leede en de Zijl zullen beseffen dat dit vaarwater er meer dan 350 jaar geleden exact op deezelfde plaats al aanwezig was. Met dit besef ervaar je het als een voorrecht om hier te zijn
hier te mogen genieten van de historie die al zo lang aanwezig is. Weg even van de jachtige tijd van heden en genieten van serene rust. Want dat doen de schippers van kleine (en grote!) boten in deze tijd: met volle teugen de zuiverheid van ongerepte natuur tot zich nemen!
.

.

  [down] Molen vanaf het Joppe Warmond.  [up] 
Afb.(c) RVD

.
  Door de jaren heen is dit wel de meest veranderde omgeving in het gebied van de Cager Meren.
Het Joppe, in weze niet meer dan een flinke zandafgraving, op sommige plaatsen meer dan 29 meter diep, werd in (circa) 1984 gegraven.
Daarvoor waren het uitgestrekte weilanden met hier en daar een (polder)sloot. Ook de Leede splitste zich en een der stromen liep door dit, nu onherkenbare gebied.
.

  [down] Vergezicht naar Veerpolder.  [up] 
Afb.(c) RVD


  [down] Waar eens het 'Hen Meer' was.  [up] 
Afb.(c) RVD


  [down] Een luchtfoto van de Leede in Warmond.  [up] 
(Klik op de foto voor vergroting)
Afb.(c) DM


  [down] De Broek en Simontjes molen - Warmond  [up] 
Afb.(c) RVD

.

  [down] Idem, maar dan in 2001  [up] 
Afb.(c) RVD
Locatie Warmond, Teylingen, ZH.

De molen heeft 'n zeer grote landschapswaarde maar is beperkt door beplantingen er omheen.
Sinds 1986 eigendom van de Rijnlandse molenstichting, daarvoor van het waterschap de Oude Veenen.
.
De molen is maalvaardig. In 2006 waren er 121.486 omwentelingen. De Broek en Simontjespolder wordt oa. hiermee bemalen op vrijwillige basis.

Molenaar: B.Hoogduin,
telnr 071-5211820
De molen is niet vrij te bezichtigen.

.
Techn gegevens:
vlucht 23.10 meter
romp grenen achtkant, gedekt met riet, op gemetselde voet van 2.30 meter.
wiekenvorm oud hollands
wiekenkruis Derks
bovenkruis De Prins van Oranje
Kruiwerk 42 houten rollen
kruirad
enz. enz.
Bron: http://www.molendatabase.nl


  [down] Hier mond de Leede uit in de Kagerplas - Warmond  [up] 
Afb.(c) RVD


  [down] Bezijden de Kager Meren, Vogelkooi  [up] 
Afb.(c) RVD


  [down] Een Zeil-Tjalk zoekt zijn weg over de Kagerplas bij Warmond  [up] 
Afb.(c) RVD


  [down] Een inzending aan Teleweer  [up] 
Afb.(c) RVD


  [down] Zonsondergang op het Joppe - Warmond  [up] 
Afb.(c) RVD

Start Auteur Bron Agenda Uitleg Nieuws Vlootshow History Boek/Actie Reacties Links Zoeken
Verhalen Poelgeest Trekschuit Tolhuysch Postbrug Strandwallen Algemeen Boerhaave ZwarteTulp Keukenhof Manpadt Haarl_Meer
Leiden Oegstgeest Warmond Voorhout Noordwijk Noordw_hout Lisse Hillegom Vogelenzang Bennebroek Heemstede Haarlem

Bijgewerkt op vrijdag 16 oktober 2020