Handleiding Workabout,
(Maak een keuze of scroll naar omlaag)


 • WELKE MENU'S HEEFT U?
 • INGEVEN NIEUWE KLANT
 • BESTELLINGEN INGEVEN
 • ARTIKEL/KLANTEN BEHEREN
 • KASBOEK BEHEREN
 • NIEUWE ORDER AANMAKEN
 • BACKUP MAKEN
 • SETUP (INSTELLINGEN WA)
 • SPECIALE LETTERS + FUNCTIES (, )
 • ACCU CONTROLE


  Klik uw keuze aan  ACCU CONTROLE

  Drukken van Shift-Ctrl-B geeft u de ingebouwde batterij conditie meter in beeld

  Ingebouwde hoofdaccu en backup lithium batterij CR1620 (3V)

  Uw Workabout werkt op een hoofdaccu van 2.4V - 1600 mA.
  Een volgeladen accu (14 uur laden) gaat bij 100% gebruik circa 3 uur mee, laad deze met regelmaat (bvb na elk gebruik) weer op.

  Tegen meerprijs is een snellader (oplaadtijd 1 uur) leverbaar.

  Verwijder workabout uit holster indien u niet bijlaadt.

  Vervang de backup knoopcel lithium cel indien u een leegmelding krijgt; u riskeert data verlies wanneer dan de hoofd-accu ook leeg is.

  LET OP lipje op accu wanneer u deze wisselt.

  Uw Psion werkt ook op 2 Duracell penlight batterijen/accu's.
  [TERUG]


  BACKUP MAKEN

  Automatische Backup
  Bij kasboek wissen volgt autom. 'n art/client bestand backup op datapack.
  Gebruik bij voorkeur een 0.5-8 MB datapack.

  Restore backup gegevens
  U kunt in keuze Set-Up -->Instellingen -->Restore uw artikelen en klanten bestand uit uw backup pack (SSD-A) restoren (c.q. terughalen).
  Zoals hiervoor: uw artikel en klantbestand.
  [TERUG]


  WELKE MENU'S HEEFT U?

  ---> HOOFDMENU Hier start u met de order:

 • ORDER AANMAKEN ; (of kies klant in bestand)
 • PCLINK ; (gebruikt u met uw aangesloten PC)
 • DESKTOP ; (sluit FACW af; terug naar Desktop
 • ORDERS WISSEN ; (hier wist u geprinte orders)
 • BESTELLING ; (hier geeft u de bestellingen vooraf in)


  ---> BESTAND Ingeven gegevens bestanden en printen.

 • KLANTEN ; (Ingeven, wijzigen of deleten klanten)
 • ARTIKELEN ; (Idem, maar dan voor artikelen - Prijzen wijzigen)
 • KASBOEK ; (Kasboek inzien, wijzigen en wissen)
 • PRINT LYSTEN ; (Printen van diverse lijsten - ook kasboek)
 • BACKUP MAKEN ; (uw artikel- en klantbestand backuppen) - (PSION-W)


  ---> SET-UP

 • INSTELLING ; (afzender, setup, restore backup, enz)
 • FAKTUURNR ; (definitief instellen factuur nummer)
 • DATUM+TIJD ; (instellen datum en tijd)
 • AKKU/BATT ; (uw accu kontroleren)
 • HELP ; (versienr, telef.nr, extra help oa karakters)

  Indien u INSTELLING kiest:
      INSTELLINGEN ; (afzender; tekst regels; parameters; backup en restore)

      AFZENDER WA ; (uw afzenderadres op factuur)
      TEXT REGELS ; (3 regels extra tekst op factuur)
      SETUP ; (wijzigen instellingen van workabout)
      RESTORE BACKUP ; (haal laatste backup terug)
      CLEAN PACK SSD-A ; (clean datapack en maakt backup)


  ---> KASBOEK

 • OVERZICHT KAS ; (overzicht in kasboek en wijzigen ervan)
 • KASBOEK WISSEN ; (maak voor de rit kasboek (na print) leeg (dan backup automatisch)
 • TOTAAL KASBOEK ; (hier vraagt u de totalen van kasboek op)
 • SORTEREN ; (hier kunt u het kasboek sorteren)
 • BETAAL CODES ; (betaal codes oa. met kwitanties ed.)


  ---> PRINT LIJSTEN

 • KASBOEK ; (uitprinten van alle boekhoudkundige gegevens afgewerkte facturen
 • VOORRAAD ; (uitprinten van rest voorraad in auto)
 • KLANTEN ; (lyst van klanten; handig om deb.codes te zoeken)
 • ARTIKELEN ; (maak van al uw artikelen een prijslijst in 2 kolommen)
 • ETIKETTEN ; (maak etiketten van uw artikelen mits vrd.ntl > 0)
  [TERUG]  BEHEREN BESTANDEN

  KLANTBESTAND
  Het klantbestand bestaat uit twee schermen. Deb.code, Uw eigen code, Naam, Adres, enz. en op het 2e deel Telef, GSM, BTWNR, Vrachtkosten of Commissie (zie instellingen), Korting, BTW laag en BTW hoog en eigen code.

  Klantbestand, geef elke debiteur een unieke code (bijv. D001 t/m D999.
  Type vervolgens de gegevens van uw (klant) debiteur, naam, adres, enz.

  EIGEN ZOEK CODE
  Extra, om het u gemakkelijker te maken de klant te onthouden.
  Dit werkt bij het order aanmaken. Kies bijv 2 letters van de naam + 2 letters van de plaats.


  ARTIKELBESTAND
  Een artikel regel bestaat uit een unieke artikelkode (max 7), omschrijving (max 20), btw code (0-1-2), aantal en prijs/stk.
  Handig is wanneer u 2 letters van de 1e naam en de 1e letter van de volgende naam neemt. Is er maar 1 naam dan kiest u de laatste letter van de 1e naam.
  [TERUG]  KASBOEK (SALDO P/KLNT)
  Overzicht kasboek, type deb.code of (leeg) alle facturen en hun openstaande saldo.


  Transaktielijst (kasboek)
  Op geprinte kasboeklijst vindt u alle transakties terug.
  De soort betalingen vindt u met een speciale vlag code;

      Code 1 = kontant
      Code 0 = Rekening
      Code 2 = Kwitanties (zie ook deelbetalingen)
      Code 9 = Cheque


  DEEL BETALINGEN
  Kiest u voor deelbetaling dan moet u na factuur afdrukken het kontant ontvangen bedrag ingeven. Dit bedrag wordt vervolgens als kwitantie (code=2) bedrag in het kasboek opgeslagen, terwijl de factuur onder code=1 (rekening) wordt doorgeboekt, duidelijk?


  BELANGRIJK
  Uw workabout kan max voor een week gemaakte orders opslaan, verwijder daarom steeds bij het begin van uw wekelijkse rit de gegevens in het kasboek en ook uw orders.
  [TERUG]  NIEUWE ORDER AANMAKEN (order ingeven)
  Methode 1 (let op: er moeten al enige clients aanwezig zijn)

  Zoekt u bij een hele nieuwe client een vrije deb.code dan geeft u als code een NUL in
  en de workabout zoekt automatisch een nog vrije code op
  en vervolgens geeft u deze nieuwe client in met uw eigen code, naam, adres, enz.


  Methode 2
  U geeft de deb. code, of uw eigen code in of de eerste 3 (of meer) letters van de naam, postcode of plaats in.
  Zijn er meer met regels waarin die gekozen letters in voorkomen dan komen die allemaal in beeld en kunt u met de cursor toetsen de juiste er uit kiezen.
  Na het bevestigen van uw keuze komt u in de te maken order en geeft u de code van het artikel in.
  Drukt u na ingeven van de order (artikelen) ESCAPE in dan komt u in het:

  ORDERMENU (DebCode) ; (bovenaan met deb.code)

 • ARTIKEL INGEVEN ; (artikelen per klant (order) ingeven)
 • TOTALEN ; (laat de totalen zien van de gehele order excl btw)
 • PRINTEN ; (zie ordermenu printen)
 • NAAM VAN HUIDIGE KLANT ; (ter controle)
 • EXTRA TEKST ; (hiermee plaatst u een extra regel tekst op de factuur, bijv betaling met cheque)
 • SLUIT ORDER ; (sluit huidige order af)


  NA DRUKKEN VAN PIJL RECHTS
  ziet u:
    FACT.DATUM ; (ongeacht de werkelijke datum de factuur met uw gewenste datum uitprinten)
    VALUTA ; (de valuta aanduiding (Euro, S-FR, POND, enz.) aanpassen op factuur.
    FACTUURNR ; (het bestaande factuurnr wijzigen van deze factuur)
    VRACHTKSTN ; (de vrachtkosten voor deze klant aanpassen)
    KORTING ; (de korting voor deze specifieke klant aanpassen)
    NTL PRINTS ; (wijzig "tijdelijk" het aantal afgedrukte exemplaren van factuur)


  Kiest u in het ordermenu de optie PRINTEN dan ziet u de volgende keuzes:

      FACTUUR PRINTEN
      FAKTUUR ; (faktuur uitprinten; na: sorteren, ntl x A4, kontant/rekening/cheque, en korting)
      FACTUUR +3TEXT ; (faktuur met 3 regels extra tekst (menu Set-Up --> Diversen)
      CREDIT-NOTA ; (kwitantie)
      LEVERINGBON ; (leverbon, met totalen)


      PRINTEN FACTUUR

      KONTANT ; (FACTUUR WORDT ALS KONTANT AFGEDRUKT)
      REKENING ; (IDEM MAAR DAN ALS REKENING - IN KASBOEK GENOTEERD)
      CHEQUE ; (Idem maar dan met vermelding cheque betaling = niet kontant dus)
      DEEL BETALING ; (een klant betaald een gedeelte van de factuurprijs)


  AANPASSEN DATUM + FACT.NR (in ordermenu pijltje naar rechts)
  Als u de uit te printen factuur een andere datum, vrachtkosten, korting, valuta aanduiding en- of factuur nummer wilt geven drukt u in order menu op het rechter pijltje en wijzigt u in SET-UP de gewenste gegevens.

  [TERUG]  BESTELLINGEN INGEVEN

  Bestellingen ingeven
  Indien u de week ervoor al een bestelling ingeeft kan
  die bij bezoek gemakkelijk worden overgenomen en met nieuwe
  order(s) worden gefactureert.


  BIJ EEN VOLGEND BEZOEK
  Meenemen bestellingen in faktuur (order)
  Roep de klantkode weer op in het normale ordermenu (order aanmaken) en u krijgt autom. de vraag in beeld of u de eerdere bestelling in de nieuwe order wilt meenemen.
  [TERUG]


  S E T - U P

  SETUP scherm 1
  Parameters (Hoofdmenu --> Set-up --> Instellingen --> S E T - U P)

  SETUP scherm 2
  Kleine letters-0; Regels boven-0; Aantal Fakt print-2; Vracht-(1) of Commissie-(0); Valuta tov Euro-1;

  SETUP scherm 3
  Zoek op Exact-1; Tel voorraad-0; Meld prijzen-1; Land/Taalcode-1=NL 2=DU 3=UK 4=FR 6=SW; Lengte Papier-60;

  SETUP scherm 4
  1e letter Deb.Code; Legen Artikelbestand-0; Legen klant bestand-0; Factuur extra tekst; Contrast waarde (3);

  SETUP scherm 5
  VRG Print gelukt?-1; FaktAfzender aan-1; Wyzig Artikelnaam-1; Help rgls+Sound-1; Bestellijst 1=Ja


  [TERUG]


  SPECIALE LETTERS + FUNCTIES

  IN ALLE BESTANDEN:
  Z(OEK naar iets ZOEKEN in dat bestand
  E(DIT = een NIEUWE regel of record aanmaken (kan ook door ENTER te drukken)
  W(YZ = een gekozen regel wijzigen
  D(EL = een gekozen regel verwijderen
  S(ORT = Sorteren van het gehele bestand


  met 1 TOETSINDRUK naar BEGIN- of EINDE in bestand:
  F = Naar begin bestand
  L = Naar het eind van bestand


  Voor het wissen van een bestaande order:
  O = (alleen in klant bestand) wis (aanwezige?) order weg
  (denk dan ook aan uw kasboek + factnr)


  = (door :ss te typen in adresbestand)
  = (door :u te typen in bestanden) (dubbele punt + letter)
  Let op!
  Dit werkt ook bij letters :u, :a, :o en :e ..


  GELE KARAKTERS OP PSION:
  kies DESKTOP in hoofdmenu, vervolgens drukt u op knop MENU,
  Kies special keys en vervolgens Controls
  nu kunt u de gele tekens op keyboard aan/uit zetten.
  Attentie: Bij reset of herstart vervalt deze functie.


  De pijl toetsen hebben, behalve scrollen meer functies!
    Pijltje omhoog/omlaag ; Bladeren in bestanden, stuk voor stuk
    Pijltje links/rechts ; Bladeren (PgUp/PgDn) met volle pagina's tegelijk
    Pijltje omhoog/omlaag + PSION ; Bladeren in een keer naar onderzijde/bovenzijde bestand


  ON/ESC TOETS
  Met de On/Esc kunt u een regel terug gaan in elk bestand.


  SNELTOETSEN
  Met de psion-knop+letter kunt u direct naar een keuze springen.


  [TERUG naar BOVEN]


  [TERUG naar Kontakt]

  (c) 1981 Sinsoft Computing (bijgewerkt op vrijdag 3 juli 2020)

 •